10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-Cem-Sunshine

3. Read the text and fill in the blanks with the correct form of the verbs in parentheses.

a. Nene Hatun was a historical legendary figure from Erzurum during the war between Russians and Turks between 1877 and 1878. While she was living in Aziziye, which was the home of Fort of Aziziye, she lost her brother, who was defending the fort against Russians. Two days after that, Russians captured the Fort of Aziziye.

b. Turkish troops . found Nene Hatun wounded and unconscious, but still she was holding her hatchet. After the war, she became the symbol of bravery. She died in 1955 and was buried in the martyrs’ cemetery at Fort Aziziye.

c. When Nene Hatun heard the news of the Russian capture of Fort of Aziziye, she kissed her dead brother’s head and took an oath to fight the Russians. The morning after that, she left her three-month-old baby girl and an adolescent son at home, to fight the Russians with other Turkish civilians who were mostly women and elderly men.

d. While the Turkish civilians were fighting with axes and other farming equipment, the Russians were attacking with real weapons of war. However, they couldn’t stop the Turks. They managed to enter the fort by breaking down its doors.

4. Read the text again and put the paragraphs a-d into the correct order

ANSWER:
1.a
2.c
3.d
4.b

5. Read the text in exercise 3 again and answer the questions.

1. What made Nene Hatun join the war between the Russians and the Turks?
His brother’s death and the capture of Forth Aziziye.
2. How were Russians’ weapons different from Turks’?
Russians had real weapons of war while the Turks had axes and other farming equipment.
3. What can you say about Nene Hatun’s character?
She was brave and a patriot. she loved her country and family.
4. Why do you think the Turks were able to win back the Fort of Aziziye?
Because they loved their country very much and they were brave.

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

3. Metni okuyun ve boşlukları parantez içindeki fiillerin doğru biçimiyle doldurun.
CEVAP:
1. yaşıyordu/yaşıyordu
2. kayıp
3. yakalandı
4. bulundu
5. tutuyordu
6. oldu
7. duydum
8. aldı
9. sol
10. kavga ediyorduk/savaşıyorduk
11. saldırıyorlardı/saldırıya uğradılar
12. yönetilen

A. Nene Hatun, 1877-1878 yılları arasında Ruslar ile Türkler arasında yapılan savaşta Erzurumlu tarihi efsane bir şahsiyettir. Aziziye Kalesi’nin evi olan Aziziye’de yaşarken, kaleyi Ruslara karşı savunan kardeşini kaybetmiştir. Bundan iki gün sonra Ruslar Aziziye Kalesi’ni ele geçirdi.

B. Türk askerleri. Nene Hatun’u yaralı ve baygın halde buldu ama hâlâ baltasını tutuyordu. Savaştan sonra cesaretin simgesi haline geldi. 1955 yılında vefat etti ve Aziziye Kalesi şehitliğine defnedildi.

C. Nene Hatun, Aziziye Kalesi’nin Ruslar tarafından ele geçirildiği haberini duyunca ölen kardeşinin başını öptü ve Ruslarla savaşacağına dair yemin etti. Ertesi sabah, çoğunluğu kadın ve yaşlı erkeklerden oluşan diğer Türk sivillerle birlikte Ruslara karşı savaşmak üzere üç aylık kız çocuğunu ve ergenlik çağındaki oğlunu evde bıraktı.

D. Türk siviller baltalar ve diğer tarım aletleriyle savaşırken, Ruslar gerçek savaş silahlarıyla saldırıyordu. Ancak Türkleri durduramadılar. Kapılarını kırarak kaleye girmeyi başardılar.

4. Metni tekrar okuyun ve a-d paragraflarını doğru sıraya koyun
1.a
2.c
3.d
4.b

5. Alıştırma 3’teki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Nene Hatun’u Ruslarla Türkler arasındaki savaşa katan neydi?
Kardeşinin ölümü ve Dördüncü Aziziye’nin ele geçirilmesi.
2. Rusların silahları Türklerinkinden nasıl farklıydı?
Rusların gerçek savaş silahları varken, Türklerin baltaları ve diğer tarım ekipmanları vardı.
3. Nene Hatun karakteri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cesur ve vatanseverdi. ülkesini ve ailesini seviyordu.
4. Sizce Türkler Aziziye Kalesi’ni neden geri alabildiler?
Çünkü onlar ülkelerini çok seviyorlardı ve cesurlardı.

 

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Çeviri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir