9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 43 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 43 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 43 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Pronunciation

a. Listen and practise the words below

/t/
event habit
letter return
tailor Tuesday

/θ/
author healthy
mouth north
thriller Thursday

b. Listen and tick (✔) the sentences you hear.
ANSWER:
1. a. There is a tin roof over the house.
2. b. Shall we send them our thanks?
3. a. Which one is your team?
4. b. The knife is in a thick sheath.
5. a. Is there a tree on the road?

 

1. a. There is a tin roof over the house.
b . There is a thin roof over the house.
2. a. Shall we send them our tanks?
b. Shall we send them our thanks?
3. a. Which one is your team?
b. Which one is your theme?
4. a. The knife is in a thick sheet.
b. The knife is in a thick sheath.
5. a. Is there a tree on the road?
b. Is there a three on the road

c. Listen to the tongue twisters.
Then practise them as fast as you can

1. Don’t make me wait and don’t be late; meet me at the gate at a quarter to eight.

2. Aunt Beth throws the butter bucket towards the bath if Betty Bottle takes a bit of better path

e-portfolio
Imagine you are the director of a film. Write a summary of the film’s story and create its poster by using Web 2.0 tools. Then submit them to your teacher. Present your film in the class. Vote for the best. Before you start, you should…
• decide on the film’s genre and make up a story.
• give your film a title, find a photo, and set a release date.
• choose the actors (from famous people or your friends).
• write the names of the director, actors, and soundtrack composers.

Self-assessmentSelf-assessment- Fair- Good -Great
I can understand familiar words/phrases about likes/dislikes and
hobbies in a recorded text.
I can talk about my preferences, hobbies, and free-time activities.
I can act out a dialogue about accepting and refusing an invitation.
I can ask about and tell the time and the date.
I can read film reviews on blogs.
I can write my opinion about a film on a blog.
I can write short text messages to invite my friends for a film.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Telaffuz

A. Aşağıdaki kelimeleri dinleyin ve uygulayın

/T/
olay alışkanlığı
mektup dönüşü
terzi Salı

/θ/
yazar sağlıklı
ağız kuzey
gerilim perşembe

B. Dinleyin ve duyduğunuz cümleleri işaretleyin (✔).
CEVAP:
1 A. Evin üzerinde teneke bir çatı var.
2.b. Onlara teşekkürlerimizi iletelim mi?
3 A. Sizin takımınız hangisi?
4.b. Bıçak kalın bir kılıf içindedir.
5.a. Yolda ağaç var mı?

1 A. Evin üzerinde teneke bir çatı var.
b. Evin üzerinde ince bir çatı var.
2.a. Onlara tanklarımızı gönderelim mi?
B. Onlara teşekkürlerimizi iletelim mi?
3 A. Sizin takımınız hangisi?
B. Sizin temanız hangisi?
4.a. Bıçak kalın bir tabakanın içindedir.
B. Bıçak kalın bir kılıf içindedir.
5.a. Yolda ağaç var mı?
B. Yolda üç var mı

C. Dil tekerlemelerini dinleyin.
Daha sonra bunları olabildiğince hızlı uygulayın

1. Beni bekletme ve geç kalma; benimle sekize çeyrek kala kapıda buluş.

2. Betty Bottle biraz daha iyi bir yol seçerse Beth Teyze tereyağı kovasını banyoya doğru fırlatır

e-portfolyo
Bir filmin yönetmeni olduğunuzu hayal edin. Filmin hikayesinin bir özetini yazın ve Web 2.0 araçlarını kullanarak posterini oluşturun. Daha sonra bunları öğretmeninize teslim edin. Filminizi sınıfta sunun. En iyiye oy verin. Başlamadan önce şunları yapmalısınız…
• Filmin türüne karar verin ve bir hikaye uydurun.
• filminize bir başlık verin, bir fotoğraf bulun ve bir gösterim tarihi belirleyin.
• aktörleri seçin (ünlü kişilerden veya arkadaşlarınızdan).
• yönetmenin, oyuncuların ve film müziği bestecilerinin adlarını yazın.

Öz değerlendirmeÖz değerlendirme-Orta-İyi-Harika
Beğendiğim/beğenmediğim şeylerle ilgili tanıdık kelimeleri/ifadeleri anlayabiliyorum ve
Kaydedilmiş bir metindeki hobiler.
Tercihlerim, hobilerim ve boş zaman aktivitelerim hakkında konuşabilirim.
Bir daveti kabul etme ve reddetme konusunda bir diyalog canlandırabilirim.
Saati ve tarihi sorabilir ve söyleyebilirim.
Bloglarda film eleştirilerini okuyabilirim.
Bir film hakkındaki düşüncelerimi bir bloga yazabilirim.
Arkadaşlarımı filme davet etmek için kısa mesajlar yazabilirim.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları MEB

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir