9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 46 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 46 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Sayfa 46 Türkçe Çevirileri ve Cevapları 

4A HABIT IS SECOND NATURE

Talk about the following questions with your classmates.
1 How is daily life different in the countryside compared to big cities?
2 Can humans deal with natural disasters? Why/Why not?

Listening
a. Match the daily activities to the photos below. One is extra.

ANSWER:
1. i
2. a
3. b
4. c
5. f
6. h
7. e
8. d

a. do the laundry
b. do the dishes
c. feed the dog/cat
d. do the ironing
e. prepare breakfast
f. get dressed
g. go shopping
h. vacuum the floor
i. take out the trash

b. Listen to the audio and answer the following questions.
ANSWER:
1 Because it helps her feel energetic.
2 She usually has toast and orange juice.
3 She has got a dog.
4 She goes to work by car./She drives to work.
5 It takes her about twenty minutes to get to work.
6 She takes out the trash and walks her dog after dinner.

 

1. Why does Suzie have a shower every morning?
2. What does she usually have for breakfast?
3. What pet has she got?
4. How does she go to work?
5. How long does it take her to get to work?
6. What does she do after dinner?

c. Listen again and complete the table as in the example.

ANSWER: Daily activities Time (What time/ When…?) Frequency (How often…?)
do the dishes- after breakfast- always
drive to work- 8 a.m.- on weekdays
do the shopping- ✗- three times a week
eat dinner out- ✗ -rarely
watch TV -on weekdays- never
call her mum -✗ -every night
meet friends- ✗ -once a week

d. Work in pairs. Ask and answer questions about Suzie. Use the information in Exercise c as in the example.

e.g. A: What time does Suzie have a shower?
B: She has a shower at 6.45.
A: How often does she have a shower?
B: She has a shower every mornin

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4A ALIŞKANLIK İKİNCİ DOĞADIR

Aşağıdaki sorular hakkında sınıf arkadaşlarınızla konuşun.
1 Kırsal kesimde günlük yaşam büyük şehirlere göre nasıl farklı?
2 İnsanlar doğal afetlerle başa çıkabilir mi? Neden/Neden olmasın?

Dinleme
A. Günlük aktiviteleri aşağıdaki fotoğraflarla eşleştirin. Biri ekstra.

CEVAP:
1. ben
2. bir
3.b
4.c
5. f
6. saat
7. e
8.d

A. çamaşır yıkamak
B. bulaşıkları yıka
C. köpeği/kediyi besle
D. ütü yapmak
e. kahvaltı hazırla
F. giyinmek
G. alışverişe gitmek
H. Yerleri süpürmek
Ben. çöpü dışarı çıkar

B. Sesi dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.
CEVAP:
1 Çünkü onun enerjik hissetmesine yardımcı oluyor.
2 Genellikle kızarmış ekmek ve portakal suyu yer.
3 Bir köpeği var.
4 İşe arabayla gidiyor./İşe arabayla gidiyor.
5 İşe gitmesi yaklaşık yirmi dakika sürüyor.
6 Yemekten sonra çöpü çıkarıyor ve köpeğini gezdiriyor.

 

1. Suzie neden her sabah duş alıyor?
2. Kahvaltıda genellikle ne yer?
3. Hangi evcil hayvanı var?
4. İşe nasıl gidiyor?
5. İşe gitmesi ne kadar sürer?
6. Akşam yemeğinden sonra ne yapar?

C. Tekrar dinleyin ve tabloyu örnekteki gibi tamamlayın.

CEVAP: Günlük aktiviteler Zaman (Ne zaman/ Ne zaman…?) Sıklık (Ne sıklıkla…?)
bulaşıkları yıka – kahvaltıdan sonra – her zaman
hafta içi sabah 8’de işe gitmek
alışverişi yapın- ✗- haftada üç kez
akşam yemeğini dışarıda yiyin- ✗ -nadiren
TV izlemeyi -hafta içi- asla
annesini ara -✗ -her gece
arkadaşlarla buluş- ✗ -haftada bir

D. Çiftler halinde çalışın. Suzie hakkında sorular sorun ve yanıtlayın. Örnekteki gibi Alıştırma c’deki bilgileri kullanın.

Örneğin. C: Suzie saat kaçta duş alıyor?
B: 6.45’te duşu var.
A: Ne sıklıkla duş alıyor?
B: Her sabah duş alıyor

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
9. Sınıf İngilizce UPLIFT Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları MEB

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir