9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayıncılık

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayıncılık konusunu yazdık. Tuna yayıncılık 9. Sınıf Tarih ders kitabında yer alan soruların cevaplarını aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Soruları sayfa sayfa ayırdık. Tarih kitabı cevapları. Kitabın Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayıncılık

SAYFA 9 CEVAPLAR

1. Tarih biliminin tanımını yapmaya çalışınız.
2. İnsanların niçin tarih öğrenmeleri gerektiği konusundaki görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. “Olayları yaşandığı dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme” sözüyle ne anlatılmak istendiğini belirtiniz.
4. Takvimlerin hangi özellikleriyle birbirlerinden ayrıldığını söyleyiniz.

SAYFA 10 CEVAPLAR

SAYFA 11 CEVAPLAR

SAYFA 12 CEVAPLAR

  1. Bir tarihçi olsaydınız geçmişte yaşanmış olaylardan hangisini incelemek isterdiniz? Neden?
  2. Tablodakiler dışında tarihi aydınlatan kaynaklara başka hangi örnekleri verebilirsiniz?

SAYFA 13 CEVAPLAR

SAYFA 14 CEVAPLAR

SAYFA 15 CEVAPLAR

SAYFA 16 CEVAPLAR

SAYFA 17 CEVAPLAR

SAYFA  18 CEVAPLAR

SAYFA 19 CEVAPLAR

SAYFA 20 CEVAPLAR

DİĞER SAYFALAR

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Tarihî olayın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
2. Tarih biliminin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir?
3. Rûmî takvim ile miladi takvimi karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu yazınız.
4. Bir toplumun tarih öğrenimine önem vermemesinin sonuçları neler olabilir?
5. Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz.
6. Tarih Öncesi Dönem’le ilgili araştırma yapan bir tarihçinin tarihe yardımcı bilimlerin hangilerinden yararlanması beklenir? Neden?
7. İnsanları takvim sistemleri oluşturmaya yönelten ihtiyaçlar neler olabilir?
8. MÖ 753 tarihi kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısı, kaçıncı çeyreği içine girer?
9. Tarihî bir olay hangi bakış açısıyla incelenmelidir? Neden?
10. Tarihçilerin çağların başlangıç ve bitiş noktaları konusunda görüş birliği içinde bulunmamasının nedenleri neler olabilir?

2. Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin yeni nesillere sağlayacağı faydaların neler olabileceği ile ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

2. ÜNİTE İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

Hazırlanalım
1. UNESCO tarafından 2018 yılında Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilen Göbeklitepe hakkında bildiklerinizi anlatınız.
2. Milletlerin ortaya çıkışını ve devletlerin kuruluşunu anlatan efsane, destan ve mitlere örnek veriniz.
3. Yazının insan hayatındaki önemiyle ilgili görüşlerinizi ifade ediniz.
4. Uygarlıkların elverişli coğrafi özelliklere sahip bölgelerde ortaya çıkıp geliştiğini gösteren örnekler vermeye çalışınız.
5. Hukuk kavramının hangi ihtiyaçlardan kaynaklanmış olabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.