a few ile ilgili cümleler

a few ile ilgili cümleler konusunu kısaca cevapladık. A few “birkaç” anlamına gelir.  Çoğul isimlerle, olumlu-olumsuz cümlelerde, soru cümlelerinde kullanılabilirler. a few kelimesi ile ilgili örnek İngilizce cümleleri aşağıda sıraladık. İngilizce gramer konularından olan “a few” ifadesinin kullanımı ile ilgili örnek cümleleri ve Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölüme kısaca yazdık.

“a few”  İle İlgili Cümleler

a few kullanım özellikleri

 • “birkaç” anlamına gelir.
 • Çoğul isimlerle kullanılır.
 • Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.
 • “few” kelime olarak “yok denecek kadar az” demektir.

A FEW İLGİLİ CÜMLE ÖRNEKLERİ

 1. Can you please buy a few apples.
 2. He only spent a few dollars there.
 3. We stayed a few days in Ankara
 4. I have a few pen holders.
 5. She likes a few songs by Hadise.
 6. He has a few good friends.
 7. There are a few books on the shelf.
 8. There are a few people in the room.
 9. There are a few letters in the post box
 10. There are a few students in the class.
 11. There are just a few examples.
 12. I meet a few friends.
 13. Can you buy a few bananas?
 14.  I have few books.
 15.  I have a few books.
 16. I see a few hundred pupils.
 17. A few examples are given below.
 18. He’s had few drinks.
 19. “I need few minutes.
 20. Few people can answer this question.
 21. I saw him a few hours.
 22. I saw a few films at the weekend.
 23.  Only a few tickets were sold for the concert.
 24. I’ve got a few stamps that you can use.
 25. I write a few letters every week.
 26. They made a few mistakes
 27. There are a few new hotels in the city.
 28. He gave us a few bananas.
 29. I have got a few cakes.
 30. Are you hungry?  There are a few cookies in the cupboard.
 31. How many pets do you have, many or a few?
 32. A few children are absent today.
 33. Few people have been to the moon.
 34. She moved forward a few steps.
 35. There are a few rules in the library.
 36. There are a few eggs for breakfast.
 37. He has got very few friends at school.
 38. I bought a few pens.
 39. There are a few cars in the street.
 40. I ate a few pieces of chocolate.

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

 1. Lütfen birkaç elma satın alabilir misiniz?
 2. Orada sadece birkaç dolar harcadı.
 3. Ankara’da birkaç gün kaldık
 4. Birkaç kalem tutucum var.
 5. Hadise’nin birkaç şarkısını seviyor.
 6. Birkaç iyi arkadaşı var.
 7. ,Rafta birkaç kitap var.
 8. Odada birkaç kişi var.
 9. Posta kutusunda birkaç harf var
 10. Sınıfta birkaç öğrenci var.
 11. Birkaç örnek var.
 12. Birkaç arkadaşımla tanışıyorum.
 13. Birkaç muz alabilir misin?
 14. Birkaç kitabım var.
 15. Birkaç kitabım var.
 16. Birkaç yüz öğrenci görüyorum.
 17. Birkaç örnek aşağıda verilmiştir.
 18. Birkaç içki içti.
 19. “Birkaç dakikaya ihtiyacım var.
 20. Birkaç kişi bu soruya cevap verebilir.
 21. Birkaç saat gördüm.
 22. Hafta sonu birkaç film izledim.
 23. Konser için sadece birkaç bilet satıldı.
 24. Kullanabileceğin birkaç pul var.
 25. Her hafta birkaç mektup yazıyorum.
 26. Birkaç hata yaptılar
 27. Şehirde birkaç yeni otel var.
 28. Bize birkaç muz verdi.
 29. Birkaç kekim var.
 30. Aç mısın? Dolapta birkaç kurabiye var.
 31. Kaç tane evcil hayvanınız var, çok mu yoksa birkaç mı?
 32. Bugün birkaç çocuk yok.
 33. Birkaç kişi aya gitti.
 34. Birkaç adım ilerledi.
 35. Kütüphanede birkaç kural vardır.
 36. Kahvaltıda birkaç yumurta var.
 37. Okulda çok az arkadaşı var.
 38. Birkaç kalem aldım.
 39. Sokakta birkaç araba var.
 40. Birkaç parça çikolata yedim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir