Alevilik-Bektaşilik Hakkında İnternet Veya Ansiklopedilerden Bilgi Edininiz.

Alevilik-Bektaşilik Hakkında İnternet Veya Ansiklopedilerden Bilgi Edininiz.

Alevilik-Bektaşilik Hakkında İnternet Veya Ansiklopedilerden Bilgi Edininiz.  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Alevilik-Bektaşilik Hakkında İnternet Veya Ansiklopedilerden Bilgi Edininiz.

“Alevilik-Bektaşilik Hakkında İnternet Veya Ansiklopedilerden Bilgi Edininiz.” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Alevi kelimesi sözlükte, Ali tarafında olan, Ali’yi seven, Ali’ye bağlı vb. anlamlara gelir.
 • Dinî bir kavram olarak Alevilik, Hz. Peygamberin (s.a.v.) vefatından sonra halifeliğin, Hz. Ali’nin ve onun
  soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunan bir anlayıştır.
 • Bektaşilik ise büyük mutasavvıf ve düşünür Hacı Bektaş Veli’yi kendilerine pir ve önder olarak gören, onun yolundan
  giden kimselerin bağlı olduğu tasavvufi yorumdur.
 • Alevilik-Bektaşilikte ehl-i beyt sevgisinin önemli bir yeri vardır.

Alevi inancı, öz itibarı ile tüm VARLIĞI ve Hakkı (tanrıyı) tüm varlıklara ve insana indirgeyen bir inançtır. Bu inanca  mensup olanlar kendilerine  Alevi-Bektaşi  veya kısaca Alevi derler.

Alevilikte, Muhammed’in son peygamber olduğu, Ali’nin ise Velî’liği (İmâmlığı) esastır. ( 3 , 4 )

Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.

 • Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin Nakşibend’in (öl. 1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi bir yoldur.
 • “Nakış yapan” anlamına gelen Nakşibend, Nakşibendi mürşidlerinin, kalbi dünyadan âhirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. Nakşibendi Tarîkat’ında genelde sessiz zikir uygulanır. ( 1 )
 • Allah’ı çok zikretmek, dinin emir ve yasaklarına titizlikle uymak, dünya malına karşı hırslı olmamak, bütün canlılara iyilik etmek, hayır işlerine yönelmek Nakşibendilikte en çok tavsiye edilen davranışlardandır.
 • Nakşibendilik’te insan günlük işlerinin ve sorumluluklarının yapmalı, ama Allah’a karşı sorumluluğunu asla ihmal etmemeli ve Allah’ı çokça zikretmeli ( 2 )

Kalbe Allah zikrini hiç çıkmayacak şekilde nakış gibi işledikleri ve ondan hiç kopmadıkları için, gizli zikir sahiplerine Nakşibendî denmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir