Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.

Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.

Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.

“Nakşibendilik Hakkında Araştırma Yapınız.” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin Nakşibend’in (öl. 1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvufi bir yoldur.
 • “Nakış yapan” anlamına gelen Nakşibend, Nakşibendi mürşidlerinin, kalbi dünyadan âhirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. Nakşibendi Tarîkat’ında genelde sessiz zikir uygulanır. ( 1 )
 • Allah’ı çok zikretmek, dinin emir ve yasaklarına titizlikle uymak, dünya malına karşı hırslı olmamak, bütün canlılara iyilik etmek, hayır işlerine yönelmek Nakşibendilikte en çok tavsiye edilen davranışlardandır.
 • Nakşibendilik’te insan günlük işlerinin ve sorumluluklarının yapmalı, ama Allah’a karşı sorumluluğunu asla ihmal etmemeli ve Allah’ı çokça zikretmeli ( 2 )

Kalbe Allah zikrini hiç çıkmayacak şekilde nakış gibi işledikleri ve ondan hiç kopmadıkları için, gizli zikir sahiplerine Nakşibendî denmiştir.

Alevilik-Bektaşilik hakkında İnternet veya ansiklopedilerden bilgi edininiz.

 • Alevi kelimesi sözlükte, Ali tarafında olan, Ali’yi seven, Ali’ye bağlı vb. anlamlara gelir.
 • Dinî bir kavram olarak Alevilik, Hz. Peygamberin (s.a.v.) vefatından sonra halifeliğin, Hz. Ali’nin ve onun
  soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunan bir anlayıştır.
 • Bektaşilik ise büyük mutasavvıf ve düşünür Hacı Bektaş Veli’yi kendilerine pir ve önder olarak gören, onun yolundan
  giden kimselerin bağlı olduğu tasavvufi yorumdur.
 • Alevilik-Bektaşilikte ehl-i beyt sevgisinin önemli bir yeri vardır.

Alevi inancı, öz itibarı ile tüm VARLIĞI ve Hakkı (tanrıyı) tüm varlıklara ve insana indirgeyen bir inançtır. Bu inanca  mensup olanlar kendilerine  Alevi-Bektaşi  veya kısaca Alevi derler.

Alevilikte, Muhammed’in son peygamber olduğu, Ali’nin ise Velî’liği (İmâmlığı) esastır. ( 3 , 4 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir