Mezhep, Fıkıh Ve İtikat Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.

Mezhep, Fıkıh Ve İtikat Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.

Mezhep, Fıkıh Ve İtikat Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Mezhep, Fıkıh Ve İtikat Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.

“Mezhep, Fıkıh Ve İtikat Kavramlarının Anlamlarını Öğreniniz.” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Mezhep:

  • Mezhep sözlükte “gidilecek yer, gidilecek yol, görüş, doktrin ve akım” gibi mânalara gelir.
  • Bir terim olarak ise mezhep, kendi içinde tutarlı bir düşünce sistemine sahip olduğu kabul edilen itikadî ve fıkhî doktrini ifade eder.
  • Bir dinin çeşitli görüş farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir. ( 2 )
  • Mezhep kurucusu din koyucu veya tebliğci değildir. Sadece dine dini konularda çözümler ortaya koymuştur. Bu fikri görüşler etrafında birleşenlere mezhep denilmiştir.

Fıkıh: 

  1. Fıkıh kavramı sözlükte; bilmek, kavramak, anlamak, derin bilgi sahibi olmak gibi anlamlara gelir.
  2. Dinî bir terim olarak ise fıkıh; İslam’ın, ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras vb. hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalına verilen isimdir.

İtikat:

Dinde inanç anlamında kullanılır.

Dinin Tanımını Araştırıp Öğrenerek Defterinize Yazınız.

“Dinin Tanımını Araştırıp Öğrenerek Defterinize Yazınız.” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Din, Yüce Allah tarafından gönderilen ilahî ilkeler bütünüdür.

Dinin Bir Diğer Tanımı

“Din; akıl sahiplerini kendi hür iradeleri ile en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilâhî bir kurumdur. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir