Alexander Fleming Kısaca İngilizce Hayatı

Alexander Fleming İngilizce Hayatı. İngilizce ders ödevi için kısaca ve çevirilerini de yazdığım Alexander Fleming İngilizce Hayatını yazdım.

Alexander Fleming İngilizce Hayatı

Alexander Fleming ingilizce hayatını satır satır ingilizce tercümeleri ile yazdım. Size uzun gelen yerleri yazmadan kısaca ödev için yazabilirsiniz.

Alexander Fleming İngilizce Hayatı

 1. Alexander Fleming was born in Scotland, on August 6, 1881.
 2. His family was a farmer. He had three brothers.
 3. Fleming was served from 1900 to 1914 in the Territorial Army.
 4. He studied at St. Mary’s Hospital Medical School at the University of London.
 5. During World War I, Fleming served in the Royal Army Medical Corps.
 6. He worked as a bacteriologistin France.
 7. He became a professor of bacteriology at the University of London in 1928.
 8. In 1928, while studying influenza, Fleming founded that mold had created a bacteria-free circle around itself.
 9. Fleming experimented further and named the active substance penicillin.
 10. He was elected the fellow of the Royal Society in 1943 and knighted in 1944.
 11. He received the Nobel Prize in 1945 for discovering penicillin.
 12. Fleming died on 11 March 1955.

Çevirisi

 1. Alexander Fleming, 6 Ağustos 1881’de İskoçya’da dünyaya geldi.
 2. Ailesi bir çiftçiydi. Üç kardeşi vardı.
 3. Fleming, 1900-1914 yılları arasında Kara Ordusu’nda görev almıştır.
 4. Londra Üniversitesi, St. Mary Hastanesi Tıp Fakültesi’nde okudu.
 5. I. Dünya Savaşı sırasında Fleming, Kraliyet Ordusu Tıp Birliği’nde görev yaptı.
 6. Fransa’da Bakteriyolog olarak çalıştı.
 7. 1928’de Londra Üniversitesi’nde bakteriyoloji profesörü oldu.
 8. 1928’de influenza çalışırken Fleming, kalıbın kendi etrafında bakteri içermeyen bir daire oluşturduğunu tespit etti.
 9. Fleming daha fazla deney yaptı ve aktif madde penisilin olarak isimlendirdi.
 10. 1943’te Kraliyet Cemiyeti’nin üyesi seçildi ve 1944’te şövalyelik yaptı.
 11. 1945 yılında penisilin keşfi için Nobel Ödülü aldı.
 12. Fleming 11 Mart 1955’de öldü. [ 1 , 2 ]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir