Aşağıda, Türk milleti olarak bizi “biz” yapan özelliklerimizi anlatan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin kültürümüzün hangi ögesine ait olduğunu işaretleyiniz

Aşağıda, Türk milleti olarak bizi “biz” yapan özelliklerimizi anlatan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin kültürümüzün hangi ögesine ait olduğunu işaretleyiniz. 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 26 cevaplar. Bazı değerler millet olarak bizi biz yapar. Diğer milletlerden ayırır. Aşağıda verilen ifadelerin kültürün hangi ögesine ait karşılarına yazdık, işaretledik.

Aşağıda, Türk milleti olarak bizi “biz” yapan özelliklerimizi anlatan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin kültürümüzün hangi ögesine ait olduğunu işaretleyiniz

1.Kültür ögelerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. DİL
2.Düğün merasimlerimiz dost ve akra baların bir araya toplanmasını sağlar. Gelenek ve Görenekler
3.Türk milleti asırlar boyunca üç kıtada güçlü devletler kurmuş bir millettir. TARİH
4.Zekât, toplumsal yardımlaşma ve da yanışmayı sağlar. DİN
5.Kültürümüze uygun olarak oluşturu lan geleneksel Türk konutlarımız hâlâ ayaktadır. MİMARİ
6.Çanakkale Zaferi’nde milletçe destan yazdık. TARİH
7.Ramazan ve Kurban Bayramlarının kutlanması, millî birlik ve beraberliğimiz için önemli günlerdendir. DİN
8.Kültürel yapıya göre oluşturulan şe hirler toplumsal birlikteliğin sağlan masında önemlidir. MİMARİ
9.Birliğimizi ve dirliğimizi sağlayanönemli iletişim aracıdır.DİL
10.Yiyecek, giyecek, el sanatları, spor müsabakaları vb. bizi bir araya getirip ortak duygularda buluşmamızı sağlar. Gelenek ve Görenekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.