Aşağıda verilen açıklamaların hangi Türk devletine ait olduğunu ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtiniz.

Aşağıda verilen açıklamaların hangi Türk devletine ait olduğunu ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 64’de yer alan tabloyu öğrendiğimiz bilgilere göre ilgili kutucuğa işaretledik.

Açıklamalar Hunlar Kök TürklerUygurlar
1. Oğuz Kağan Destanı bize aittir.X
2. Minyatür sanatında gelişmiş bir devletiz.X
3. Orhun Abideleri ilk yazılı eserimizdir.X
4 Hukuk kurallarını yazılı hâle getirdik.X
5 Ergenekon Destanı bizimdir.X
6 Töre, yazısız hukuk kurallarımızdır.XX
7 Din anlayışımızda Gök Tanrı inancı vardır.XX
8 Göç Destanı ve Türeyiş Destanı bizimdir.X
9 Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletiyiz.X
10 Sosyal devlet anlayışımız vardır.XXX
11 Devletimizin önemli işleri kurultayda görüşülür.XXX
12 Devlet yönetimimizde Kut anlayışı vardır.XX
13 Devlet yöneticilerimize Han, Hakan, Kağan
unvanlarını veririz.
XXX

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir