Aşağıda verilen beşerî unsurlarla ilgili zihin haritasındaki boş kısımlara “ulaşım, beslenme, barınma, üretim” ifadelerinden uygun olanları örnekteki gibi yazınız.

Aşağıda verilen beşerî unsurlarla ilgili zihin haritasındaki boş kısımlara “ulaşım, beslenme, barınma, üretim” ifadelerinden uygun olanları örnekteki gibi yazınız.

Aşağıda verilen beşerî unsurlarla ilgili zihin haritasındaki boş kısımlara “ulaşım, beslenme, barınma, üretim” ifadelerinden uygun olanları örnekteki gibi yazınız.

Liman: Ulaşım
Fabrika: Üretim
Sera: Üretim
Tünel: Ulaşım
Köprü: Ulaşım
Yol: Ulaşım
Baraj: Üretim
Tarla: Üretim
Tesis: Üretim
Ev: Barınma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir