Aşağıda Verilen Kavramları Birbiriyle Doğru Bir Şekilde Eşleştiriniz

Aşağıda Verilen Kavramları Birbiriyle Doğru Bir Şekilde Eşleştiriniz

Aşağıda Verilen Kavramları Birbiriyle Doğru Bir Şekilde Eşleştiriniz.  9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 23 Değerlendirme Çalışmaları sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Aşağıda Verilen Kavramları Birbiriyle Doğru Bir Şekilde Eşleştiriniz

Aşağıda Verilen Kavramları Birbiriyle Doğru Bir Şekilde Eşleştiriniz. sorusunun cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Monoteizm – Tek tanrıcılık
 • Fıtrat – İnsanın doğuştan Yüce Allah (c.c.)’ın varlığını kavrayabilecek özellikte yaratılması
 • Şirk – Allah (c.c.)’a ortak koşmak Çok tanrıcılık
 • Tevhit –  Allah (c.c.)’ın varlığı ve birliği inancı
 • Satanizm – Şeytana tapıcılık
 • Ateizm – Tanrıtanımazlık

İLAVE BİLGİ NOTU

 • Monoteizm kavramı, tek tanrı inancını ifade etmek için kullanılır.
 • Çok Tanrıcılık (Politeizm) İnanmanın çeşitli biçimlerinden biri de çok tanrıcılıktır. Bazı dinlerde birden çok tanrı ya da tanrısal güce
  inanılır.
 • Ateizm, evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir güç ya da tanrı olmadığına inanan ve bu görüşü savunan inanç biçimidir.

Satanizm, ilahi dinlere tepki amacıyla doğmuş; ayinlerinde kedi, köpek gibi hayvanlara ve hatta insanlara işkence edilen zararlı bir inanıştır. Satanistler iyiliği değil, kötülüğü; evrenin yaratıcısı olan Allah’a (c.c.) değil, şeytana yönelmeyi tercih ederler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir