Aşağıda Yûsuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig adlı eserinden iletişim ile ilgili cümleler bulunmaktadır. Cümleleri okuyup doğru iletişim kurmanın yararları konusundaki düşüncelerinizi ilgili alanlara yazınız.

Aşağıda Yûsuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig adlı eserinden iletişim ile ilgili cümleler bulunmaktadır. Cümleleri okuyup doğru iletişim kurmanın yararları konusundaki düşüncelerinizi ilgili alanlara yazınız. Yusuf Has Hacib iletişim ile ilgili cümlelerini söyle açıklayabiliriz.

Aşağıda Yûsuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig adlı eserinden iletişim ile ilgili cümleler bulunmaktadır. Cümleleri okuyup doğru iletişim kurmanın yararları konusundaki düşüncelerinizi ilgili alanlara yazınız.

“Anlayışlı olan anlar, bilgili olan bilir; bilen ve anlayan her vakit dileğine kavuşur.”

Anlayışlı olmak, hoş görme halden anlama demektir. Bilmek ise bir konuya hakim olmaktır.

Anlayışlı davranan kişinin iletişim kurmayı kolaylaştıracağı bu sayede karşısındaki kişinin vermek istediği mesajı doğru olarak anlayacağı, bilgili olan kişinin bilgisi sayesinde mesajı doğru bir şekilde bileceği fakat bu iki özelliği olan kişinin ise daha başarılı olacağı anlatılmıştır.

“Çok sözden fazla fayda görmedim amma söylemek de faydasız değildir.

Söz söylemek iletişim için gereklidir. Bir konu hakkında öz, kısa ve net olarak söz söylenmeli. Fakat boş yere çok söz söylemenin karşıdaki kişinin mesajı doğru anlamasını engelleyeceği anlatılmıştır.

“İnsan iki şey ile kendini ihtiyarlamaktan kurtarır: Biri iyi iş, diğeri iyi söz.”

İyi bir iş sahibi olan kişi hayatından memnun olur, işine severek gider gelir. İyi söz konuşan kişi ise çevresi ile iyi bir iletişim kurar.

Kötü bir iş ve kötü söz insanı ruh ve beden olarak yoran iki şeydir. Kötü bir iş insanı yorar, hayatını zorlaştırır.  Yine kötü sözler kavgalara, strese neden olur ve çevremizdeki kişilerle ilişkilerimiiz zorlaştırır. Bu insanı yıbratır, yaşlandırır.

Bu yüzden iyi bir iş ve iyi sözleri olan kişinin stresten uzak olacağı ve huzurlu olduğu için ihtiyarlamayacağı anlatılmıştır.

“Sözü söyleyen yanılır ve şaşırır; anlayışlı isterse bunu düzeltir.”

İletişimde anlayışlı olan kişi söz söyleyen yanlış anlatsa bile verilen mesajı doğru anlayacağı belirtilmiştir. Anlayışlı olmak iletişimi kolaylaştıracağı, iletişimde anlayışlı olmanın gerektiği vurgulanmıştır.

İletişimde sözler kullanırız. Söz söyleyen kişinin yanılma ihtimali veya kendini yanlış ifade etme ihtimali vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir