Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan bölümleri verilen örnekten de yararlanarak tamamlayınız.

Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan bölümleri verilen örnekten de yararlanarak tamamlayınız. konusunu kısaca yazdık. 6.sınıf Din Kültürü kitabı sayfa safa 14 yarım cümleleri tamamladık. Peygamberlerin özellikleri ile ilgili cümleleri şöyle tamamlayabiliriz.

Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan bölümleri verilen örnekten de yararlanarak tamamlayınız.

Peygamberlerde sıdk özelliği olmasaydı insanlar onların vahiy getirdiğine, peygamber olduğuna ve dinle ilgili söylediklerine inanmazlardı.

Peygamberler emanet sıfatına sahip olmasaydı insanlar peygamberlere güvenmez, söylediklerine inanmazlardı.

Peygamberlerde tebliğ sıfatı olmasaydı Allah’tan aldıkları emirleri eksiksiz olarak insanlara ulaştıramaz, insanlar şüphe ile bakardı.

Peygamberler fetanet sıfatına sahip olmasaydı aldıkları emirleri topluma doğru şekilde aktaramazlar, getirdikleri ilahi ilkelerin doğruluğu ve bunlara uymanın gerekli olduğu konusunda insanları ikna edemezlerdi.

Peygamberler ismet sıfatına sahip olmasaydı günah işlerler, insanlara örnek olamazlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.