İslam, inanç, vahiy ve akide kavramlarının anlamlarını yazınız

İslam, inanç, vahiy ve akide kavramlarının anlamlarını yazınız. konusunu kısaca yazdık. İslam dini Hz. Muhammed’e gönderilen dinin adıdır. Din bir inanç gerektirir. Bu kavramların anlamlarını kısaca yazdık.

İslam, inanç, vahiy ve akide kavramlarının anlamlarını yazınız

İSLAM: Sözlükte “kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barış yapmak” anlamlarına gelir.Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlere gönderilen dinin adıdır.

İslam, İslamiyet veya Müslümanlık, tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahimî dinlerden biridir.

İNANÇ: Bir düşünceye çok sağlam bir biçimde, içten, gönülden bağlı bulunma, güvenle doğru sayma, inanma. Allah’a, dine inanma.

 

VAHİY:

  • Vahiy kavramı sözlükte fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme anlamlarına gelir.
  • Dini bir kavram olarak ise peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere vahiy denir. Bu ilahi bilgilerin gönderiliş tarzı da vahiy olarak kabul edilir.

AKİDE: İslâm dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları konu edinen ilmin adı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.