Aşağıdaki Deyimlerin Anlamlarını Yazınız

Aşağıdaki Deyimlerin Anlamlarını Yazınız. Deyimlerin anlamlarını bularak karşılarına yazdık.

Aşağıdaki Deyimlerin Anlamlarını Yazınız

Düşman çatlatmak : Gösteriş yaparak çok kızdırmak

Rayına girmek : Bir işin iyi bir duruma gelmek, düzgün ve yolunda işlemeye başlamak.

Meydan okumak : Çekinmediğini, korkmadığını açıkça bildirmek, göstermek.

Açık kapı bırakmak : Bir sorun hakkında son ve kesin sözü söylemeyerek, konunun yeniden ele alınabilmesine olanak tanımak.

Bıçak kemiğe dayanmak : Çekilen zahmet artık dayanılamayacak bir duruma gelmesi, katlanılmaz olması

Nabız yoklamak : Bir konuyla ilgili olarak niyetin, eğilimin ne olacağını anlamaya çalışmak.

Aklını çelmek :Niyetinden, kararından caydırmak. Ayartmak, baştan çıkarmak.

Eline ayağına kapanmak: Birine çok yalvarmak.

Kapı aralamak: Yapılabileceği, ele alınabileceği işaretini vermek

Eli kolu bağlı kalmak: Yapması gereken işi, engeller dolayısıyla yapamaz duruma gelip beklemek.

Ayakları geri geri gitmek: Bir yere isteksizce, içinden gelmeyerek gitmek.

Dirsek çürütmek: Okuyup öğrenmek, bilgisini artırmak için yıllarca emek vermek.

Göze almak: Bir iş, davranış sonucu karşılaşabileceği kötü durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek.

Batağa saplanmak : İçinden çıkılması çok güç bir işe bulaşmak, zor bir duruma düşmek.

Göz ardı etmek: Gereken önemi vermemek.

Daha çok deyim ve anlamını oku : 50 Tane Deyim ve Anlamları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir