Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız.

Güneş’in şekli yapısı ve hareketleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız.

Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız.  9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 98 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız.

Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Bereketli hilal

Güneyde Arabistan Çölü ile kuzeyde Doğu Anadolu dağlık bölgesi arasında yer alan Batı ve orta doğu uygarlıkların doğduğu verimli topraklar.

Meşruiyet

  • Yöneticilerin iktidardaki gücünü meşrulaştırmak, iktidara rıza gösterilmesini sağlamak için dayanak oluşturdukları inançtır. Örneğin İlk Çağ medeniyetlerinde kralların gücü Tanrıdan aldıklarını söylemesi.

Pankuş

Hitit devletinde önemli antlaşmalara ve kraliyet bildirilerine şahitlik etmiş, ayrıca bir yürütme/denetleme kurulu gibi görev alarak bunların yerine getirilmesini sağlayan meclistir.

Satraplık

 İran medeniyetinde ülke topraklarının ayrıldığı idari birimlere (eyaletlere) verilen ad.

Kolonizasyon

Bir ülkenin başka bir ülke üzerinde egemenlik kurarak o ülkenin maddi ve manevi kaynaklarını kendi yararına kullanmasıdır.

Artı ürün

Üreticinin ihtiyacını aşan ürüne, artı ürün denir.

Feodalizm

Feodalizm toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan derebeylik olarak da isimlendirilen ortaçağ rejimidir.

Kast sistemi

Toplum içindeki insanların sosyal tabakalara ayrılmasıdır.

Karum

Şehrin yakınında kurulan ticari işlerin görüldüğü yerleşim yeridir. “Kentin yanında kurulan ticaret merkezi”dir

İLAVE BİLGİ NOTU

Meşruiyet 

Devletin kaba kuvvet olarak algılanmaması için, siyasal iktidarın temelini me şrula ştırıcı bir takım mekanizmalar, söylemler ya da ideolojiler geliştirmesi zorunludur; çünkü, ancak meşru oldu ğuna inanılan iktidara rıza gösterilir. Başka bir deyişle, iktidara rıza gösterilmesini sağlayan onun meşruiyetine olan inançtır. ( 1 , 2 , 3 , 4 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir