Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir sünnet türüne örnek olarak gösterilebilir?

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir sünnet türüne örnek olarak gösterilebilir? 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Tekrar Testi   sorusu. Peygamberimiz’in sünneti ile ilgili sorunun cevabını ve kıscaca cevabını yazdık.

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir sünnet türüne örnek olarak gösterilebilir?

Hz. Peygamber’in sözleri, fiilleri, sahabenin söz ve davranışlarını onaylaması; sünnet olarak adlandırılır. Bu tanımdan hareketle sünnet kavramı üç başlık altında incelenebilir. Bunlar; kavli, fiili ve takririri sünnetlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir sünnet türüne örnek olarak gösterilebilir?

A) “Sabır, musibete uğranılan ilk anda gösterildiğinde kıymetlidir.”
B) “Kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen imanını olgunlaştırmış sayılmaz.”
C) “Sahabilerden nakledildiğine göre Hz. Peygamber birisiyle konuşurken sadece yüzüyle değil, tüm vücuduyla ona yönelirdi.”
D) “Doğruluk, iyiliğe iyilik de cennete götürür. Kişi, doğru söyleye söyleye Allah katından doğrular arasında yazılır.”
E) Hz. Peygamber, kendisine en üstün amel nedir diye soran bir sahabiye; “Anne babana iyi davranman, onların ihtiyaçlarını gidermendir.” buyurdu.

CEVAP:C

Çünkü bu Fiili Sünnettir. Fiili Sünnet; Bu çeşit sünnetlerde ifade Hz. Peygamber’e değil de sahâbeden birine ait olur.

Kavli Sünnet: Kavli sünnet, Hazreti Peygamber tarafından bir konu hakkında dile getirilen sözlü beyanlardır

Takriri Sünnet: Takriri Sünnet de peygamber efendimizin karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı fiilleri kapsar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir