Fiili, Kavli ve Takriri Sünnete 5 Tane Örnek

Fiili, Kavli ve Takriri Sünnete 5 Tane Örnek.  Fiili Sünnet; Bu çeşit sünnetlerde ifade Hz. Peygamber’e değil de sahâbeden birine ait olur. Kavli Sünnet: Kavli sünnet, Hazreti Peygamber tarafından bir konu hakkında dile getirilen sözlü beyanlardır. Takriri Sünnet: Takriri Sünnet de peygamber efendimizin karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı fiilleri kapsar. Sünnetlere 5, 10, 20, 50 tane örnek soran ve arayanlar için yardımcı olacaktır.

Fiili, Kavli ve Takriri Sünnete 5 Tane Örnek

Fiili Sünnete Örnekler 5 tane

Fiili Sünnet; Bu çeşit sünnetlerde ifade Hz. Peygamber’e değil de sahâbeden birine ait olur.

 1. Abdullah Bin Zeyd’ den Hz. Peygamberin şöyle abdest aldığını gördüm;“ Ağzına ve burnuna su verdi. Sonra üç defa yüzünü, arkasından üç defa sağ kolunu yıkadı…..”
 2. Hz. Aişe buyurdu ki “”Rasulullah (s.a.s.) öylesine oruç tutardı ki biz, daha artık iftar etmez derdik. Bir kere de iftar etti mi biz artık daha oruca niyet etmez derdik”
 3. Hazreti İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntü sırasında şu duayı okurdu: “Halîm ve Azîm Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi, arzın, semâvât’ın Rabbi Allah’tan başka ilah yoktur.
 4. Peygamber efendimiz Ayakkabilarini giymeden önce ters cevirirdi. (Bu davranışını Sahabeler bildirmiştir.)
 5. Yemekten her zaman aç kalkması.(Bu davranışını Sahabeler bildirmiştir.)
 6. Birisiyle konuşurken, sadece yüzüyle değil gövdesiyle o kişiye dönmesi. (Bu davranışını Sahabeler bildirmiştir.)

Kavli Sünnete Örnek 5 Tane (Sözlü Sünnet)

Kavli Sünnet: Kavli sünnet, Hazreti Peygamber tarafından bir konu hakkında dile getirilen sözlü beyanlardır

 1. “Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.”
 2. “Yemekten önce ellerinizi yıkayınız.”
 3. “Biriniz sırtüstü uzanıpta ayak ayak üsstüne atmasın”.
 4. “Ameller ancak niyetlere göredir”
 5. “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir.”
 6. “Beni nasıl namaz kılar görüyorsanız, siz de öyle kılın.”
 7. “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır”.
 8.  “Köleleriniz ve hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah Teâlâ onları sizin idarenize ve emrinize vermiştir. Kimin idaresi altında kardeşi olursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin…”

Takriri Sünnete Örnek 5 Tane

Takriri Sünnet: Takriri Sünnet de peygamber efendimizin karşı çıkmadığı ya da susarak onayladığı fiilleri kapsar.

 1. Bulüğ çağına yaklaşmış olan çocukların mescidde kısa mızraklar ve kargılarla oynamalarına ses çıkarmaması
 2. Bayram günü iki cariyenin kahramanlık şarkısı söylemelerine karşı çıkmaması
 3. Halid b. Velid’in keler (kertenkele türü) eti yemesine ses çıkarmaması
 4. Hz. Peygamber’in Muaz b. Cebel’e Yemen’e kadı oalrak gönderirken “Bir şeyin hükmünü Kitap’ta ve Sünnet’te bulunmazsa ne ile amel edersin?” buyurması üzerine Muaz’ın “ictihatımla amel ederim” demesini tasvip etmesi.
 5. Sahâbe (r.a.)’den iki kişi su bulamamış teyemmüm etmişlerdi. Daha sonra su buldular, birisi abdest alıp namazını iade etti diğeri etmedi. Efendimiz’in, iade etmeyene “Sünnete uygun hareket ettin, kıldığın namaz kâfidir” demesi, diğerine de “Sen de iki kere ecir aldın” demesi bir takrîrî sünnettir.
 6. Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) kabir başında ağlayan bir kadına rastlar. Ona: “Allah’tan kork ve sabret!“ der. Kadın, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) tanımadan, “Benim başıma gelen senin başına gelmediği için beni anlayamazsın!” diye cevap verir. Daha sonra onun Allah’ın (c.c.) elçisi olduğunu öğrenince de evine giderek özür diler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.), şöyle buyurur: “Asıl sabır, olayla ilk karşılaşmada gösterilen sabırdır.” Burada Peygamberimizin (s.a.v.) kabir ziyaretine ses çıkarmadığı görülmektedir. Bu, erkekler gibi kadınlar için de kabir ziyaretinin caiz olduğu sahabenin de bunu örnek aldığı anlaşılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir