Fiili, Kavli ve Takriri Sünnet Nedir?

Fiili, Kavli ve Takriri Sünnet Nedir? Peygamerimizin (s.a.v.) sünnetleri şu üç kısma ayrılır. Fiili, Kavli (sözlü), takriri sünnet. Bu sünnetlerin anlamalarını, tanımlarını  kısaca yazdık ve bu sünnetler eörnekler verdik.

Fiili, Kavli ve Takriri Sünnet Nedir?

Fiili Sünnet Nedir?

Peygamberimizin bütün fiil ve hareket tarzları bu çeşit sünneti oluşturur. Fiili sünnetler peygamberimizi gören o hadiseye şahit olan sahabeler yoluyla nakledilir.

Kavli Sünnet Nedir?

Peygamberimizin bize ulaşan bütün sözleri bu çeşit sünnetin içine girmektedir. bu sünnetlere  “hadis” denir.

Takriri Sünnet Nedir?

Peygamberimizin huzurunda başkaları tarafından söylenen sözleri, işlenen işleri veya kendisine ulaşan haberleri sükût ile karşılayıp, yasaklamayarak hoş karşıladığı hallerdir.

Fiili, Kavli ve Takriri Sünnete örnekler oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir