Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin yeni nesillere sağlayacağı faydaların neler olabileceği ile ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin yeni nesillere sağlayacağı faydaların neler olabileceği ile ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız. Bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz.

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerini okuyunuz. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin yeni nesillere sağlayacağı faydaların neler olabileceği ile ilgili düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur. Türk çocuklarında kabiliyet, her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça büsbütün Türk çocukları kendileri için lazım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir

Yeni nesiller, kendi milletini tanır ve milletinin büyüklüğünü anlar.Yeni nesiller geçmiş tarihi ile gurur duyacak gelecek için kendinde güç bulacaklardır. Geçmişinin büyüklüğünü öğrenen nesiller kimseye boyun eğmeyecek özgür yaşayacaklardır.

İLAVE BİLGİ

Tarih Öğrenmenin İnsana Sağladığı Faydalar Neler Olabilir?

  1. Tarih insanda araştırma ve kanıt kullanma becerisini arttırır,
  2. Sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
  3. İnsana çok yönlü düşünme yeteneği sağlar.
  4. Tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar.
  5. Geçmişi anlama becerisi gelişir.
  6. Diğer toplum ve milletlerle yapılan karşılaştırmalar, bireye özgüven kazandıracağı gibi başka milletlere empati duymasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.