Aydınlanma Çağı günümüz düşünce sistemini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

Aydınlanma Çağı günümüz düşünce sistemini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdir.

Aydınlanma Çağı, skolastik düşünce yerine özgür ve bilimsel düşünceye önem vermiştir.

Eskiden gelme basma kalıp bilgiler yerine, deney ve gözleme dayanan bilim dalları öne çıkmıştır.

Bu durum günümüz düşünce sisteminin temellerini oluşturmuştur.

Aydınlanma Çağı’nda yetişen bir çok düşünür ve bilim  insanın katkıları ile günümüz düşünce sistemi gelişmiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Aydınlanmanın ilk temsilcileri olarak genellikle Rene Descartes ve Gottfried Wilhelm Leibniz kabul edilir. Almanya’da Johann Gottfried Herder, Immanuel Kant, Christian Wolff; Fransa’da Denis Diderot, Claude Adrien Helvétius, Baron d’Holbach, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire; Büyük Britanya’da David Hume, John Locke ve Thomas Paine Aydınlanma Çağı’nın en önemli temsilcileridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir