Aşağıda Montesquieu, Voltaire, Rousseau’ya ait sözler bulunmaktadır. Bu sözlerin sizde uyandırdığı düşünceleri ilgili alanlara yazınız.

Aşağıda Montesquieu, Voltaire, Rousseau’ya ait sözler bulunmaktadır. Bu sözlerin sizde uyandırdığı düşünceleri ilgili alanlara yazınız. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 71 soruların cevaplarını kısaca yazdık.

“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.”

Toplum tek tek insanlardan oluşur. Haksızlık bir kişiye bile yapılsa bundan bütün toplum zamanla etkilenir. Toplum içindeki huzur bozulur. Haksızlıklar toplumu zamanla yok eder. toplumdaki birlikteliği bozar, huzur kalmaz.

“Vatanımız bütün asil ruhlar için en mukaddes yerdir.”

İnsan vatansız yaşayamaz. İnsan vatanı üzerinde huzur içinde yaşayabilir. Vatansız bir kişi özgür bir şekilde yaşayamaz. İnsan gerçek duygulara sahipse vatanını mukaddes bir değer olarak bilir, sever ve korur.

“Bir ülke ne özgürlük olmaksızın ne de erdem olmaksızın iyi bir biçimde var olamaz.”

Bir ülke özgür ise ülke olabilir. Halkı özgür bir şekilde yaşayabilir. Bir ülkeyi gelecek zaman taşıyan ise halkının erdemli yani güzel davranışlara sahip olması ile mümkündür. İnsanları erdemli olmayan bir ülke özgür bir şekilde yaşayamaz.

Çünkü erdemli olmayan kişiler vatanını sevmez, korumaz ve ülkesi için çalışmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir