Verilen bilgilerden hareketle tabloda ilgili alanlara Sanayi İnkılabı’nın olumlu ve olumsuz sonuçlarını örneğe uygun yazınız.

Verilen bilgilerden hareketle tabloda ilgili alanlara Sanayi İnkılabı’nın olumlu ve olumsuz sonuçlarını örneğe uygun yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Olumlu Sonuçları

  • Ulaşım ve haberleşmede kolaylık sağladı
  • Seri üretime geçildi, üretim çoğaldı.
  • Teknoloji gelişti.
  • İşçi hakları daha iyi hale geldi. Sendikalar kuruldu.

Olumsuz Sonuçları

  • Sanayileşen ülkeler sömürgecilik yarışına başladı.
  • Sömürgecilik gelişti
  • Büyük göçler yaşandı, şehir nüfusları arttı.
  • Sömürge savaşları meydana geldi.
  • 21. ve 2. Dünya Savaşı yaşandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir