Ayete’l-Kürsi’nin, hangi surenin kaçıncı ayeti olduğunu öğreniniz. Kur’an-ı Kerim mealinden, bu ayetin anlamını bularak defterinize yazınız.

Ayete’l-Kürsi’nin, hangi surenin kaçıncı ayeti olduğunu öğreniniz. Kur’an-ı Kerim mealinden, bu ayetin anlamını bularak defterinize yazınız.

Ayete’l-Kürsi’nin, hangi surenin kaçıncı ayeti olduğunu öğreniniz. Kur’an-ı Kerim mealinden, bu ayetin anlamını bularak defterinize yazınız.

Ayet-el Kürsi, Kur’an’da Bakara Suresi‘nin 255. ayetidir.

Ayet-el Kürsi Meali

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).
“Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyumdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur.
İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.
Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
Onun gücü, kudreti gökleri ve yeri kapsar.
Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

OKUNUSU
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.
Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih.
Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.
Velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’.
Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir