Baba İshak İsyanı’nın Türkiye Selçuklu Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur? Belirtiniz.

Baba İshak İsyanı’nın Türkiye Selçuklu Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur? Belirtiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Türkiye Selçuklu Devleti’ni güçsüz duruma düşüren Bâbailer Ayaklanması sonucu, devlet yönetimi zayıflmış ve bu zafiet Moğollara, Anadolu’nun istilası yolunda umut vermiştir.

Bu isyandan sonra Anadolu’daki beyler kendi kararlarını kendileri almaya yavaş yavaş egemenliklerini ilan etmeye başlamışlardır.

Baba İshak isyanından 3 yıl sonra Kösedağ Savaşı yapılmış ve Türkiye Selçuklu  Devleti Moğolların yönetimine girmiştir.

Baba İshak isyanının Türkiye Selçuklu Devletin üzerinde olumsuz sonuçları olmuştur.

İLAVE BİLGİ NOTU

1240’da Maraş, Antep ve Adıyaman taraflarında etkili olan Baba İshak ayaklanması Elbistan ve Göksun tarafında da etkili oldu. Babai isyanına Maraş ve çevresinde bulunan Türkmen cemaatleri de katılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir