Balkan Savaşları Sonucunda Osmanlı Devleti Nereleri Kaybetmiştir? Yukarıdaki Haritalardan Da Yararlanarak Söyleyiniz.

Balkan Savaşları Sonucunda Osmanlı Devleti Nereleri Kaybetmiştir? Yukarıdaki Haritalardan Da Yararlanarak Söyleyiniz.

Balkan Savaşları Sonucunda Osmanlı Devleti Nereleri Kaybetmiştir? Yukarıdaki Haritalardan Da Yararlanarak Söyleyiniz. 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7.ünite Ülkeler Arası Köprüler Büyük Güçlerin Savaşı ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Balkan Savaşları Sonucunda Osmanlı Devleti Nereleri Kaybetmiştir? Yukarıdaki Haritalardan Da Yararlanarak Söyleyiniz.

Balkan Savaşları Sonucunda Osmanlı Devleti Nereleri Kaybetmiştir? Yukarıdaki Haritalardan Da Yararlanarak Söyleyiniz.sorusunun cevabını kısaca maddler halinde yazdık.

  1. Trakya ve Dedeağaç, Grit ve Age Adları, Selanik, Gümilcine, Makedonya, Dedeağaç
  2. Üsküp, Arnavutluk, Manastır, İşkodra, Debre, Üsküp, Serez
  3. Kısaca Meriç Nehrinin batısındaki tüm toprakları kaybetmiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 – 1913’te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 – 10 Ağustos 1913). Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı’nın Balkanlarda hızlanan yayılma faaliyetleridir. ( 1 )

  • Osmanlı Devleti’nin zayıf olmasından dolayı Balkan Ülkeleri Osmanlı Devletine karşı ittifak kurdular.
  • Bu ülkeler şunlardır;Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ
  • I. Balkan Savaşı başladı (1912).
  • Osmanlı Devleti başarısızlığa uğradı. Osmanlı Devleti, Edirne dâhil, Balkanlar’daki bütün topraklarını kaybetti.
  • Balkan devletleri, Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler.
  • Böylece II. Balkan Savaşı başladı (1913). Edirne tekrar Türklerin eline geçti.
  • Balkan ülkelerinde kalan Türklerin bir kısmının Türkiye’ye göç etti.

Balkan Savaşları sonrasında bir çok Türk Anadolu Topraklarına göç etti. Savaşın kaybedilmesi Türk Milleti’ni çok üzdü.

I. Dünya Savaşı’nı Hazırlayan Nedenler Nelerdir? Savaş ÖncesindeTarafsız Olup İtilaf Devletleri Yanında Savaşa Giren Ülkeler Hangileridir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir