Bir İlmihalin Zekat İbadeti Kısmını Okuyunuz Ve Zekatın Kimlere Verileceğini Sıralayınız.

Bir İlmihalin Zekat İbadeti Kısmını Okuyunuz Ve Zekatın Kimlere Verileceğini Sıralayınız. 8.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2.Ünite Zekat, Hac ve Kurban İbadeti, Ünitemize Hazırlanalım, sayfa 30 ödev sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Bir İlmihalin Zekat İbadeti Kısmını Okuyunuz Ve Zekatın Kimlere Verileceğini Sıralayınız.

Zekat Kimlere Verilir? Sıralayalım,

  1. Fakirler,
  2. Miskinler,
  3. Zekât toplamakla görevlendirilen memurlar,
  4. Müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler,
  5. Esaretten kurtulacaklar,
  6. Borçlular,
  7. Allah yolunda cihad edenler
  8. Yolda kalmış olanlar

Çevrenizde Hac İbadetini Yerine Getiren Birine; Hac İbadetinin Niçin Yapıldığını, Bu İbadetin Bireysel Ve Toplumsal Yararlarının Neler Olduğunu Sorunuz.

İLAVE BİLGİ NOTU

Bir ilmihalin Zekat bölümünü okuduğumuzda, Zekatın kimlere verileceği anlatılmıştır. Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresinde (9,60) kimlere zekat verileceği bahsedilmektedir.

Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. ( 1 ).

Zekat nedir?

Sözlükte temizlenme, temizleme, arınma; artma, çoğalma, bereketlenme anlamlarına gelen zekât; dinî bir terim olarak; dinen zengin olan Müslümanların dinî bir görevi yerine getirmek için her yıl mallarının ve paralarının yüzde iki buçuğunu ibadet niyetiyle, fakirler başta olmak üzere, Kur’an-ı Kerim’in belirlemiş olduğu yerlere vermeleridir

Zekat İslamın beş şartından biri olup, zengin Müslümanlar üzerine farzdır. ekatın hangi hallerde verileceği, kimlerin zekat vermesi gerektiği ilmihal kitaplarında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.