“Bir Kimsenin Düşüncesini Açıklayamaması Köleliktir” (Euripides – Oripides) Sözünü Açıklayınız.

“Bir Kimsenin Düşüncesini Açıklayamaması Köleliktir” (Euripides – Oripides) Sözünü Açıklayınız.

“Bir Kimsenin Düşüncesini Açıklayamaması Köleliktir” (Euripides – Oripides) Sözünü Açıklayınız.  5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı Etkin Vatandaşlık Ünitesi Katılım Hakkı ve Düşünce Özgürlüğü bölümü 158. sayfa ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

“Bir Kimsenin Düşüncesini Açıklayamaması Köleliktir” (Euripides – Oripides) Sözünü Açıklayınız.

“Bir Kimsenin Düşüncesini Açıklayamaması Köleliktir” (Euripides – Oripides) Sözünü Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

“Bir Kimsenin Düşüncesini Açıklayamaması Köleliktir”

Özgürlük baskı ve kısıtlama olmadan davranabilmek, yaşamak, duygu ve düşüncelerini söyleyebilmektir.

Kölelik ise insanın temel hak ve özgürlükleri elinde alınarak bir eşya gibi davranılmasıdır. Köle olan kişi istediği gibi yaşayamaz, bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini söyleyemez. Kendisine sahip olan kişinin istediği şekilde yaşar.

İnsan düşünen bir varlıktır. Demokratik bir yaşamda düşünce hürriyeti vardır. İnsan fikirlerini ve düşüncelerini söyleyebilir.

Kölelik sadece bedenen bir insanı esir almak değildir. İnsanın düşüncelerini önemsememektir, söylemesine izin vermemektir. Bu yüzden bu sözde insanın düşüncesini açıklayamamasını da kölelik olduğu belirtilmiştir.

 

İLAVE BİLGİ NOTU

Özgürlük herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya uğramadan düşünebilmek ve davranabilmektir. İnsan bedenen özgür olduğu gibi düşünceleri ile de özgürdür.

Demokratik bir ülke olan Türkiye halkının düşünce ve fikir özgürlüğünü anayasa ile güvence altına almıştır.

Eğer düşüncelerimizi söyleyemez isek  özgür bir ülkede yaşadığımızı söyleyemeyiz.

Anayasamızdaki düşünce özgürlüğüne belirten maddeler şunlardır;

Madde 25– Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Madde 26– Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak
açıklama ve yayma hakkına sahiptir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir