Bir Toplumdaki Bireyler Yöneticilerin Karar Almalarında Nasıl Etkili Olabilir?

Bir Toplumdaki Bireyler Yöneticilerin Karar Almalarında Nasıl Etkili Olabilir?

Bir Toplumdaki Bireyler Yöneticilerin Karar Almalarında Nasıl Etkili Olabilir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Bir Toplumdaki Bireyler Yöneticilerin Karar Almalarında Nasıl Etkili Olabilir?

Bir Toplumdaki Bireyler Yöneticilerin Karar Almalarında Nasıl Etkili Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Bireyler birleşerek karar almalarına etki edebilirler.

Bireyler şu şekilde yöneticilerin aldıkları karar almasında etki edebilirler;

  1. Medya ve Sivil Toplum örgütleri ile kamuoyu oluşturarak,
  2. Miting düzenleyerek
  3. İstek ve taleplerini dilekçe, yardım hatları vb. ile yöneticilere ileterek
  4. Kampanyalar düzenleyerek
  5. İmza kampanyaları yaparak.

İLAVE BİLGİ NOTU

Devlet bütün insanların ihtiyaçlarını tespit edemez. İnsanlar ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli yollar kullanır.

Kamuoyu oluşturmak, medyayı kullanmak, imza kampanyaları düzenlemek vb. yöntemler kullanarak yöneticilerin karar almalarında etkili olunabilir.

Bireyler devletin karşılamadığını düşündüğü ihtiyaçlarını devlete bildirir.

Atatürk Millî Mücadele sırasında ve sonrasında kamuoyunun önemini ve onun aydınlatılmasının gerekliliğini görmüş ve bunu sağlamaya çalışmıştır. Atatürk Millî Mücadele’de kamuoyunu aydınlatmak için İrade-i Millîye (14 Eylül 1919), Hâkimiyet-i Millîye (10 Ocak 1920) gibi gazeteleri ve Anadolu Ajansı (6 Nisan 1920)’nın kurulmasına öncülük etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir