Birbirine Karışmayan A, B ve C Sıvıları Aynı Kaba Konulduklarında Şekildeki Gibi Dengede Kaldığına Göre A, B ve C Sıvılarında Sesin Yayılma Sürati Arasındaki İlişkiyi Açıklayınız.

Bu yazıda “Birbirine Karışmayan A, B ve C Sıvıları Aynı Kaba Konulduklarında Şekildeki Gibi Dengede Kaldığına Göre A, B ve C Sıvılarında Sesin Yayılma Sürati Arasındaki İlişkiyi Açıklayınız.” sorusunu cevapladık.

Birbirine Karışmayan A, B ve C Sıvıları Aynı Kaba Konulduklarında Şekildeki Gibi Dengede Kaldığına Göre A, B ve C Sıvılarında Sesin Yayılma Sürati Arasındaki İlişkiyi Açıklayınız.

Ses, yoğunluğu fazla olan maddelerde daha süratli iletilir.

A,B, C sıvılarının şekildeki sıralanışına göre yoğunluğu fazla olan sıvı en altta yer alır.

Bu sıralanışa göre yoğunluklarına göre sıvılar, C > B > A > ‘dir.

Buna göre sesin yayılma sürati en fazla C maddesi, sonra B, en yavaş A sıvısında iletilir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Bir maddenin yoğunluğu değiştikçe birim hacimdeki tanecik sayısı da değişir.

Tanecik sayısı arttıkça maddenin yoğunluğu da artar ve dolayısıyla ses daha süratli yayılır. Ses, maddelerin en yoğun hali katılarda en süratli yayılırken en az yoğun olan gazlarda en yavaş yayılır. Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir