Ge­lir­le­ri­niz Gi­der­le­ri­ni­zi Kar­şı­la­ya­ma­ya­cak Du­rum­day­sa Si­ze Gö­re Büt­çe­yi Denk­leş­tir­mek İçin Han­gi Gi­der­ler­de Kı­sıt­la­ma Ya­pıl­ma­lı­dır?

Bu yazıda “Ge­lir­le­ri­niz Gi­der­le­ri­ni­zi Kar­şı­la­ya­ma­ya­cak Du­rum­day­sa Si­ze Gö­re Büt­çe­yi Denk­leş­tir­mek İçin Han­gi Gi­der­ler­de Kı­sıt­la­ma Ya­pıl­ma­lı­dır?” sorusunu cevapladık.

Ge­lir­le­ri­niz Gi­der­le­ri­ni­zi Kar­şı­la­ya­ma­ya­cak Du­rum­day­sa Si­ze Gö­re Büt­çe­yi Denk­leş­tir­mek İçin Han­gi Gi­der­ler­de Kı­sıt­la­ma Ya­pıl­ma­lı­dır?

1. Eğlence

2. Telefon

3. Kitap dergi

4. Giyim

4. Diğer giderlerden kısıtlama yapabiliriz.

Çünkü diğer giderler mecburi olan ihtiyaçlarımızdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir