Birisi, Nasrettin Hoca’ya iş olsun diye, – Hocam bugün ayın üçü mü dördü mü? diye sormuş. Soranın maksadını bildiği için de Hoca: – Bilmem. Alıp sattığım bir şey değildir, demiş. Bu fıkrada, Nasrettin Hoca’nın cevabı zaman kavramının hangi özelliğini vurgulamaktadır? Neden?

Nasrettin Hoca Fıkra

Birisi, Nasrettin Hoca’ya iş olsun diye,

– Hocam bugün ayın üçü mü dördü mü? diye sormuş. Soranın maksadını bildiği
için de Hoca:
– Bilmem. Alıp sattığım bir şey değildir, demiş.  9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 39 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Bu fıkrada, Nasrettin Hoca’nın cevabı zaman kavramının hangi özelliğini vurgulamaktadır? Neden?

  1. Zamanın kavramının “soyut” özelliğini vurgulamıştır.
  2. Çünkü, zaman beş duyu organımız ile hissedilmez.
  3. İnsanlar zaman kavramını tarihi süreçte değişik şekillerde hayatlarını düzenlemek için tanımlamıştır.
  4. Gün, ay, yıl gibi tanımlar sadece hayatımızı düzenlemek için bizlerin ortaya koyduğu tanımlardır.
  5. Zamanın elle tutulmaz, görülmez somut bir şey olmadığı “soyut” olduğu bu fıkrada vurgulanmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Bu fıkrada ayın 3’ü veya 4’ü oluşunun fark etmediği, ticari bir meta olarak satılmayacağı, kendi ekmeğini kazanmanın peşinde olduğunu belirtmiştir Nasrettin Hoca bu fıkrada zaman kavramının soyut özellliğini vurgulamıştır.

Dünya’nın ve Ay’ın hareketleri sonucu oluşan Güneş’in gökyüzünde hareket ettiği yanılgısı, insanlığın başlangıcından beri zamanı sembolize etmiştir. Zaman veya vakit, ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan bir süreklilik. Zaman kavramı, tarih boyunca felsefenin ilgi alanlarından biri olmasının yanı sıra matematik ve fizik çalışmalarının da önemli alanlarından biridir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir