Sosyal Bilgiler

İlk Kütüphane Hakkında araştırma Yapınız

, , No Comment

İlk Kütüphane Hakkında araştırma Yapınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kütüphane kitapların evi anlamına gelir. Tarihte ilk kurulan kütüphane hakkında araştırma yapan arkadaşlar için ,kısa bir bilgi şeklinde yazdık. İlk kütüphanenin hangi tarihte, hangi şehirse kurulduğu…

Read Post →

Siz de tabloda boş bırakılan satırlara iletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlara örnek olabilecek cümleler yazınız.

, , No Comment

Siz de tabloda boş bırakılan satırlara iletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlara örnek olabilecek cümleler yazınız. konusunu kısaca yazdık. İletişimin etkili olması için bazı kurallara dikkat etmek gerekir. İletişimle ilgili beceri, tutum ve davranışlarla örnek…

Read Post →

Fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflarda gördüğünüz durumlarda bir iletişim hatasından söz edilebilir mi? Neden? Fotoğraflarda gördüğünüz iletişim hataları nelerdir? Açıklayınız.

, , No Comment

Fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflarda gördüğünüz durumlarda bir iletişim hatasından söz edilebilir mi? Neden? Fotoğraflarda gördüğünüz iletişim hataları nelerdir? Açıklayınız. İletişimin etkili bir şekilde olması için dikkat edeceğimiz bazı kurallar vardır. Fotoğrafları incelediğimizde durumlardaki iletişim hatalarının şunlar…

Read Post →

İnsanlar arasındaki iletişimde hangi iletişim türünün daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

, , No Comment

İnsanlar arasındaki iletişimde hangi iletişim türünün daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Neden? konusunu kısaca yazdık. İletişim hayatımızın en önemli parçasıdır. İçinde iletişim geçen cümleler kurduk ve bu cümleden hareketle iletişimin ne olduğunu yazdık.

Read Post →

İletişim türlerine birer örnek yazınız

, , No Comment

İletişim türlerine birer örnek yazınız konusunu kısaca yazdık. İletişim hayatımızın en önemli parçasıdır. İçinde iletişim geçen cümleler kurduk ve bu cümleden hareketle iletişimin ne olduğunu yazdık.

Read Post →

İçinde “iletişim” sözcüğü geçen bir cümle kurunuz. Bu cümleden hareketle iletişimin ne olduğuna ilişkin tahminlerde bulununuz.

, , No Comment

İçinde “iletişim” sözcüğü geçen bir cümle kurunuz. Bu cümleden hareketle iletişimin ne olduğuna ilişkin tahminlerde bulununuz. konusunu kısaca yazdık. İletişim hayatımızın en önemli parçasıdır. İçinde iletşim geçen cümleler kurduk ve bu cümleden hareketle iletişimin ne…

Read Post →

Aşağıdaki tabloya içinde bulunduğunuz grup ya da kurum adlarını, buradaki rollerinizi ve sizden beklenen davranışları yazınız.

, , No Comment

Aşağıdaki tabloya içinde bulunduğunuz grup ya da kurum adlarını, buradaki rollerinizi ve sizden beklenen davranışları yazınız. konusunu kısaca yazdık. İnsanlar, hayatları boyunca içinde bulundukları grup ve kurumlarda çeşitli roller üstlenirler. Hatta aynı anda birden fazla…

Read Post →

Verilen parçada Mustafa gün boyunca hangi roller içerisinde bulun muştur? Yazınız.

, , No Comment

Verilen parçada Mustafa gün boyunca hangi roller içerisinde bulun muştur? Yazınız. konusunu kısaca yazdık. İnsanlar, hayatları boyunca içinde bulundukları grup ve kurumlarda çeşitli roller üstlenirler. Hatta aynı anda birden fazla rol de üstlenebilirler.

Read Post →

Rolleri değiştikçe Hüseyin Bey’in sorumluluklarının da değişmesiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

, , No Comment

Rolleri değiştikçe Hüseyin Bey’in sorumluluklarının da değişmesiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? konusunu kısaca yazdık. İnsan hayatı boyunca çeşitli rollere sahip olur. Bu roller  zamanla değişir.

Read Post →

Takım Sporunda Görevli Bir Sporcunun Görevini Yapmasının, Takım Başarısındaki Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

, , No Comment

Takım Sporunda Görevli Bir Sporcunun Görevini Yapmasının, Takım Başarısındaki Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz? konusunu kısaca yazdık. Takım sporları ekip işidir. Herkes belirli bir görevi yerine getirir. Bu sayede başarıya ulaşılır, istenen görev kolaylıkla yerine getirilir.

Read Post →