Cemde Yapılan Hizmetler Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Cemde Yapılan Hizmetler Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Cemde Yapılan Hizmetler Hakkında Neler Biliyorsunuz? 7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait kitabın ödev sorusunun cevabını  okuyabilirsiniz.

Cemde Yapılan Hizmetler Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Cemde Yapılan Hizmetler Hakkında Neler Biliyorsunuz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Cemin düzenli, sistemli, sorunsuz yapılması için yapılması gereken hizmetlere on iki hizmet denir.
 2. cemde belirli bir program ve ahenkle uygulanmasını dedelerin önderliğinde on iki hizmet sahipleri sağlarlar.

Cem sırasında yerine getirilmesi gereken on iki hizmet ve bu hizmetleri yerine getirmekle görevli kişiler şunlardır:

 • Dede: Cemi yöneten kişidir. Cenaze, nikâh, sünnet, ad koyma vb. törenler hep dedenin öncülüğünde gerçekleştirilir.

 • Rehber: Cemden önce dedenin önüne post serer. Ceme katılanlara yardımcı olur ve yol gösterir, cemde düzeni sağlar.

 • Gözcü: Cemin kurallarına uygun olarak sessiz ve sakin bir şekilde geçmesini sağlamakla görevlidir.

 • Çerağcı: Cemevinde bulunan mum, lamba vb. aydınlatma araçlarını yakmak çerağcının görevidir.

 • Zakir: Cemde tevhit, düvaz-imam, miraçlama, mersiye, nevruziye okur.

 • Süpürgeci: Cemden önce ve sonra cemevini süpürür. Cemevinin temizliğinden süpürgeci sorumludur.

 • Sakacı: Ceme katılan canlara su, şerbet vb. içecekler dağıtır.

 • Sofracı: Ceme katılacak kimselerin getirdiği yemekleri toplar ve bunların dağıtılmasını sağlar. Kesilen kurbanların dağıtılmasından sorumlu olan görevli de sofracıdır.

 • Semahçı: Semah yapacakları ayağa kaldırır. Dönülen semaha öncülük eder.

 • Peykçi: Cemin yapılacağını insanlara duyurur, herkesin cemden haberdar olmasını sağlamak onun görevidir.

 • İznikçi: Ceme katılanların ayakkabılarını düzenleyip muhafaza eden kişidir.

 • Bekçi: Ceme katılan kişilerin evlerinin güvenliğini sağlar. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir