Çevrenizde Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılıyor?

Çevrenizde Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılıyor?

Çevrenizde Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılıyor? 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Çevrenizde Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılıyor?

Çevrenizde Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılıyor? sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

 1. Tarım
 2. Hayvancılık
 3. Sanayi (Fabrika vb.)
 4. Turizm
 5. Maden
 6. Su ürünleri
 7. Kimya
 8. Ticaret
 9. Ormancılık

Yaşadığınız yerde süt fabrikası, çimento fabrikası, turizm şirketleri, mobilya fabrikası, seracılık, kömür maden ocağı, balık çiftlikleri, hizmet sektöründen büyük hastaneler, büyükbaş hayvan yetiştiren veya tavuk çiftlikleri, sivil hava yolları, büyük taşıma şirketlerei vb. olabilir.

Bunlardan uygun olanları çevrenizdeki ekonomik faaliyetler olarak yazabilirsiniz.

EK BİLGİ

Yaşadığınız Çevrede Hangi Sanayi Faaliyetleri Yer Almaktadır? Bunun Nedenini Nasıl Açıklarsınız?

Yaşadığınız yerde şu sanayi kollarından biri olabilir, uygun olanı yazınız,

 1. Kimya
 2. Gıda
 3. Tekstil ve Deri
 4. Maden
 5. Otomotiv
 6. Elektronik / Elektrik
 7. Makine ve metal
 8. Toprak ve çimento
 9. Orman ürünleri

Bunun Nedeni Şunlardan Biri Olabilir?

 1. Doğal kaynakların bulunması. Çimento fabrikası için toprak, enerji üretimi için kömür madeni veya su barajları, metal sanayi için demir madeninni bulunmsı gibi
 2. Bölgemizde diğer sanayi kuruluşlarının olması. Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları. Otomotiv, makine ve metal
 3. Şehrin coğrafi konumu, diğer büyük şehirlere yakın olması.
 4. Hayvancılık yapılması. Deri ürünlerinin olması, deri sanayisinin burada gelişmesini sağlamıştır.

Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur.

Bu sistem o bölgedeki işgücünü, sermayeyi, doğal kaynakları; üretim, ticaret ile dağıtımda rol alan ekonomik kuruluşları ve o bölgedeki mal ile hizmetlerin tüketimini içerir.

Bir ekonomi teknolojik evrim, tarih ve sosyal organizasyon ile coğrafya, doğal kaynaklar, gelir ve ekoloji gibi ana faktörlerin birleşmesiyle oluşur. ( 1 , 2 , 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir