Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitimle İlgili Maddesini Açıklayınız?

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitile İlgili Maddesini Açıklayınız?

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitimle İlgili Maddesini Açıklayınız? 4.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı Etkin Vatandaşlık Ünitesi Kendimi Değerlendiriyorum 161. sayfa cevaplarını kısaca okuyabilirsiniz.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitimle İlgili Maddesini Açıklayınız?

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Eğitimle İlgili Maddesini Açıklayınız? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

KISACA ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI

Bütün çocukların ayrım olmadan kendi kültür ve diline uygun, ücretsiz, çocuğun kişilik, zihinsel, bedensel yeteneklerinin ve sosyal gelişmesini sağlayan, uygun araçlarla ve onuruna yakışır okul disiplini içinde eğitim görebilme, hakkına sahip olmasıdır.

Çocukların Eğitim Hakkı Maddeler Halinde

  1. Her çocuk eğitim hakkına sahiptir ve dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin her çocuğa eşit şekilde sağlanır.
  2. İlköğretim herkes için zorunlu ve ücretsizdir.
  3. Her çocuk kültür ve geleneklerine uygun, kendi dilinde eğitim almalıdır.
  4. Eğitim, uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açıktır.
  5. Okul disiplininin çocuğun onur ve saygınlığı ile bağdaşır biçimde olmalıdır.
  6. Eğitim ve meslek seçimini ilişkin bilgi ve rehberliği tüm çocukların ulaşmasını sağlamak.
  7. Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesini
  8. İnsan haklarına ve temel özgürlüklerine saygıyı temel alan bir eğitim alma hakkına sahip olmasıdır.

Sınıfta Öğretmeninize Yardımcı Olmak Amacıyla Hangi Görevleri Alabilirsiniz?

İLAVE BİLGİ NOTU

Çocuk Hakları nedir?

Çocuk Hakları nedir? tanımını ilave bilgi olarak yazalım.

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. ( 1, 2 )

Çocuk Hakları Madde 1

Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir