Cuma Gününün Önemiyle İlgili Neler Biliyorsunuz? Ailenizde Ramazan Ayından Önce Ne Gibi Hazırlıklar Yapılır? Bu Hazırlıklar Sizde Hangi Duyguları Uyandırır.

Cuma Gününün Önemiyle İlgili Neler Biliyorsunuz? Ailenizde Ramazan Ayından Önce Ne Gibi Hazırlıklar Yapılır? Bu Hazırlıklar Sizde Hangi Duyguları Uyandırır.

Cuma Gününün Önemiyle İlgili Neler Biliyorsunuz? Ailenizde Ramazan Ayından Önce Ne Gibi Hazırlıklar Yapılır? Bu Hazırlıklar Sizde Hangi Duyguları Uyandırır. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Cuma Gününün Önemiyle İlgili Neler Biliyorsunuz? Ailenizde Ramazan Ayından Önce Ne Gibi Hazırlıklar Yapılır? Bu Hazırlıklar Sizde Hangi Duyguları Uyandırır.

Cuma Gününün Önemiyle İlgili Neler Biliyorsunuz? Ailenizde Ramazan Ayından Önce Ne Gibi Hazırlıklar Yapılır? Bu Hazırlıklar Sizde Hangi Duyguları Uyandırır. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Cuma Gününün Önemiyle İlgili Neler Biliyorsunuz?

 1. Cuma namazının kılındığı gündür. Cuma isminde bir sure vardır. Bu surede cuma namazının kılınması emredilmektedir. (Cuma Suresi 9. ayet)
 2. Cuma günü yapılan ibadetlerin iki katı verilir.
 3. Cuma gününde duaların kabul edildiği bir an vardır.
 4. “Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.” ( Hadis)

Cuma Günü İle İlgili Diğer Bilgiler

 • Cuma günü, ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar.
 • Kabirler ziyaret edilir. Cehennem, Cuma günü çok sıcak olmaz.
 • Âdem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü, Cennetten çıkarıldı.
 • Cennettekiler, Allahü teâlâyı Cuma günleri göreceklerdir.
 • Cuma günü kabir azapları durdurulur. Bazı âlimlere göre, müminin azabı artık başlamaz.
 • Kâfirin Cuma günü ve Ramazan ayı hariç, kıyamete kadar azabı devam eder.
 • Cuma günü ölen müminler, hiç kabir azabı görmez. ( 2 )

“Ey­ iman ­eden­ler! ­Cu­ma ­gü­nü­ na­ma­za­ çağ­rıl­dığı ­(ezan­okun­duğu)­ za­man,­ he­men­ Al­lah’ı an­ma­ya ­ko­şun ­ve ­alış­ve­rişi ­bı­ra­kın. ­Eğer­bil­miş­ ol­sa­nız,­ el­bet­te­ bu, ­si­zin ­için ­da­ha ­ha­yır­lıdır.” ( Cuma Sursi 9.ayet) ( 1 )

Ailenizde Ramazan Ayından Önce Ne Gibi Hazırlıklar Yapılır? Bu Hazırlıklar Sizde Hangi Duyguları Uyandırır.

 1. Evler temizlenir
 2. Sahurluk ve iftarlık için alışveriş yapılır
 3. Camilere yazı asılır
 4. İftar çadırları hazırlanır
 5. Mukabele grupları oluşturulur
 6. Camilerde hatim yapılacağı duyurulur
 7. Komşuları iftara çağırmak için liste hazırlanır.
 8. Ramazan ayının sevgi ve coşkusu çevremizde hissedilir. ( 3 )

Bu hazırlıklar bende sevinç, coşku merakla bekleyiş, Allah’a şükrü, birlik ve beraberlik duygularını, millet olduğumuzu hatırlatır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir