“De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” ayetlerde Allah’ın (c.c.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir?

De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.ayetlerde Allah’ın (c.c.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir?” konusunu kısaca yazdık. Din Kültürü kitabında yer alan sorunun cevabını kısaca yazdık. İhlas Suresinde açıklanan Allah’ın özellikleri şunlardır;

“De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” ayetlerde Allah’ın (c.c.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir?

Bu ayette Allah’ın bir ve tek oluşundan söz edilmektedir.

Ayrıca bu ayette Allah’ın varoluş olarak kimseye muhtaç olmadığı ‘samed’ özelliği anlatılmıştır.

Bu ayette Allah’tan başka bir ilahın olmadığından söz edilmiştir.

AÇIKLAMA

Tek” ifadesi “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” mânasına gelir.

İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir