Deizme Göre Tanrı, Yarattığı Andan İtibaren İnsanlara Kendisi Ve Amacı Hakkında Hiçbir Bilgi Vermemiştir. Deizmin, Görüşünü Yorumlayınız.

Bu yazıda “Deizme Göre Tanrı, Yarattığı Andan İtibaren İnsanlara Kendisi Ve Amacı Hakkında Hiçbir Bilgi Vermemiştir. Deizmin, Görüşünü Yorumlayınız.” sorusunu cevapladık.

Deizme Göre Tanrı, Yarattığı Andan İtibaren İnsanlara Kendisi Ve Amacı Hakkında Hiçbir Bilgi Vermemiştir. Deizmin, Görüşünü Yorumlayınız.

Deizmin bu düşüncesine göre; Deistler Tanrıya inanır fakat ibadet, vahiy, peygamber, ahiret, cennet cehennem gibi dini kavramların olmadığına inanırlar. Yani Tanrı insan yaratmış, sadece dünyaya insanları bırakmıştır.

Ama bu düşünce yanlıştır. Amaç ve hedefi olmayan bir düşünce olup, insana dini sorumluklarının olmadığını bildirir

Allah evreni yaratmış ve seçtiği peygamberler aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermek için vahiy göndermiştir.

Desitlerin düşüncesini şu örneğe benzetebilriz. Okulda bir sınıf açıyorsunuz, çocuklara eğitim alın diyorlar. Ama ne öğretmen var, ne teneffüs, çocuklar ne yapmaları gerektiğini bilmiyor. Sınıfta tahtanın ne işe yaradığını, derslerde ne yapmaları gerektiklerini bilmiyorlar.

Sonra da bu öğrencilere 60 dakika (yani bir ömür) sınav olacaksınız deniyor. Deizmin yanlış düşüncesi…

İLAVE BİLGİ NOTU

Deistlerin bazıları, dünyayı yaratan ama dünyada olup bitenle ilgilenmeyen bir Tanrı’ya inanırken bazıları ise Tanrı’nın evrenle ilgilendiğine ama insandan gelen taleplerle ilgilenmediğine inanmaktadır.

Deizm Nedir?

Deizm veya yaradancılık, mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akılyoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden bir tek Tanrı inancıdır. 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir