Destanlar, mitler ve efsaneler insanların hangi ihtiyaçlarından kaynaklanmış olabilir?

Destanlar, mitler ve efsaneler insanların hangi ihtiyaçlarından kaynaklanmış olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Destanlar, mitler ve efsaneler sözlü edebiyat ürünleridir. Yazının icadından önce çıkmıştır. Bunların ortaya çıkma ihtiyaçları şundan kaynaklanmış olabilir.

1. Milletlerin geçmişlerindeki büyük tarihi olayları (göç, savaş vb) gelecek nesillere aktarmak

2. Evrenin bilinmezliğine olan merakına cevaplar bulmak bunları anlatmak

3. Milletlerin tarih bilincini oluşturmak ve diğer milletlere karşı geçmişi ile gurur duymak ihtiyacı

İLAVE BİLGİ NOTU

Mit kelimesi Yunancada “anlatı” veya “hikâye” anlamında kullanılan “mitos”tan gelir. Mitler genellikle tanrılardan, dünyanın başlangıcından, canlı ve cansız varlıkların yaratılışından söz eder. Ayrıca devletlerin kuruluşunu, kanunların ortaya çıkışını ve daha pek çok konuyu anlatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir