“Dil, her insanın bir taş koyarak inşa ettiği bir kenttir. Bu özdeyişten hareketle dil kavramı ile ilgili görüşlerinizi içeren bir deneme yazınız.​

“Dil, her insanın bir taş koyarak inşa ettiği bir kenttir. Bu özdeyişten hareketle dil kavramı ile ilgili görüşlerinizi içeren bir deneme yazınız.​ Ralph Waldo Emerson tarafından söylenen bu söze dayanarak görüşlerimizi belirten bir örnek deneme yazdık.

“Dil, her insanın bir taş koyarak inşa ettiği bir kenttir. Bu özdeyişten hareketle dil kavramı ile ilgili görüşlerinizi içeren bir deneme yazınız.​

DİL

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. Dilin kendisine ait kurallar vardır. Dil canlı bir varlık gibi ihtiyaç ve insanın yaşantısına göre değişmektedir. Dil bir toplumun iletişim aracıdır ve bir toplumsal birlikteliktir.

Dil değişir, gelişir. Bundan yüz yıl önce konuşulan bir dil ile günümüzde konuşulan bir dil arasında bir çok fark vardır. Çünkü teknolojide ki gelişmeler, insanın dünyaya bakış açısı sürekli değişmektedir. Dili insan kullanır.  Bu yüzden dili kullanan her insan bu değişimden sorumludur. Bu durum her insanın eline bir taş alarak bir kent inşa etmesine benzer. Dil her insanın kullandığı ortak bir kenttir. Bu kenti korursak daha iyi bir kent haline getirebiliriz. Dilin durumu ve geleceğinden herkes sorumludur.

Dil millet olmanın temel taşlarından birisidir. Dil kentini bütün bireyler birlikte oluşturur. Şehrimizin güzel olması için dilimize sahip çıkmamız gerekir. Dilimizi öğrenmeli, yabancı etkilerden korumalıyız. İnsan dilin varlığından sorumludur. Dil olmadığında millet olma büyük bir zarar görür. Yani dil kentimiz yıkılır.

Sonuç olarak, dil, canlı ve sosyal bir varlıktır. Dil hem pozitif bilimlerde hem de sanatta, edebiyatta, felsefede vazgeçilmez bir düşünce aracıdır.   Bir toplumun ortak düşünce ve duyguları için en önemli bağ dildir. Her birey diline karşı sorumludur. Dilimize sahip çıkalım. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir