Din Ve Din Anlayışı Arasında Ne Fark Vardır?

Din Ve Din Anlayışı Arasında Ne Fark Vardır?

Din Ve Din Anlayışı Arasında Ne Fark Vardır?  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Din Ve Din Anlayışı Arasında Ne Fark Vardır?

Din Ve Din Anlayışı Arasında Ne Fark Vardır? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Din, tektir ve Allah’tan vahiy ile gelir.
 • Din anlayışı ise eğitimli kişilerin bir konuya getirdiği yorumdur.
 • Din değiştirilemez, eleştirilemez.
 • Din anlayışı ise zamanın ve ilmin, kültür ve coğrafyanın özelliklerine göre değişebilir.
 • Din değiştirilemez. Din anlayışı değişebilir.
 • Din anlayışı dine aykırı olamaz.
 • Din anlayışındaki farklılıklar başka bir din olarak yorumlanmaz.

Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Nelerdir?

 1. İnsanın yapısı
 2. Yaşadığı coğrafya
 3. Aldığı dini eğitim
 4. Siyaset
 5. Dil
 6. Miller
 7. Kültür
 8. Toplum yapısı
 9. Gelişmişlik düzeyi
 10. Düşünce anlayış biçimi

BİLGİ NOTU

 • Din anlayışı insanların dini yaşamalarını kolaylaştırmıştır.
 • Din anlayışındaki farklılıklar Müslümanlara bir çok kolaylıklar sağlamıştır.
 • Örneğin bir konuda abdestin kaçtığı belirtilirken, durumu farklı olanlar için abdestin kaçmayabileceği belirtilmiştir.
 • Bu durum dinin özüne ters değildir.
 • Din anlayışındaki farklılıklar İslam kültür ve medeniyetinin gelişip güçlenmesine, fikir zenginliğinin artmasına katkıda bulunmuştur.
 • Din anlayışındaki farklılıklar insanların İslam dinin daha kolay tanımasını sağlamıştır.
 • Din anlayışında esas, ayetler, hadisler ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatı esastır.
 • Değişik kültürel ortamlarda ve coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar farklı dini anlayışlardan kendileri için uygun olanı almışlardır. Bu sayede dinin gerektirdiklerini yerine getirmişlerdir. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir