Laikliğin Toplumsal Açıdan Faydaları Nelerdir?

Laikliğin Toplumsal Açıdan Faydaları Nelerdir?

Laikliğin Toplumsal Açıdan Faydaları Nelerdir?  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Laikliğin Toplumsal Açıdan Faydaları Nelerdir?

Laikliğin Toplumsal Açıdan Faydaları Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Laiklik sayesinde, insanlar istediği dine inanabilir.
 2. Dininden dolayı baskı ve zorlamalara maruz kalmaz.
 3. Dininin gereklerini yasalar sayesinde özgürce yerine getirebilir.
 4. Laiklik ilkesi sayesinde her alanda aklın ve bilimin esas alınmasını sağlar.
 5. Laiklik ilkesi devlet yönetiminde milletin iradesinin kullanılmasını sağlar. Hoca veya papazların değil…
 6. Herkes barış ve huzur içinde yaşar.
 7. İnsanlar birbirinin inancına saygıyla yaklaşır.
 8. Toplum içinde birlik ve beraberlik oluşur.
 9. Nefret duyguları oluşturacak hassas konular önlenmiş olur.
 10. Milletimiz içinde fitne oluşturacak ortamları yok eder.
 11. Herkesin kanunlar önünde eşit olmasını sağlamıştır. Hiç bir zümre sınıf kanunların üstünde olmaması sağlanmıştır.

BİLGİ NOTU

Laiklik Nedir?

Dini ve dünyevi otoritelerin birbirinden tamamen ayrılmasını; devletin ülkede mevcut maruf ve müesses dinleri tanımasını; bunlara ve mensuplarına karşı tamamen tarafsız olmasını; kamu düzenine, genel âdâb ve erkâna aykırı olmamak kaydıyla her dine mensup kişilerin kendi dinlerini serbestçe öğrenmelerini, yaymalarını, ibâdet ve ahkâmını ye­rine getirmelerini, böylece din hürriyetinin sağlanmasını; buna karşılık ülke­deki maruf ve müesses dinlerin, bu dinlerin teşkilâtlarının, inanış ve yaşayış biçimlerinin de hiçbir şekilde devlet ve dünya işlerine, siyasete karışma­malarını ve karıştırılmamalarını; teokratik devlet eğilimlerine yer veril­memesini gerektiren bir kuraldır. ( 1 )

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir