Ahilik teşkilatının toplumsal katkıları nelerdir?

Ahilik teşkilatının toplumsal katkıları nelerdir? Ahilik bir örgüttü. Ahiliğin toplumsal bir çok katkıları olmuştur. Bu katkılar şunlardır;

Ahilik teşkilatının toplumsal katkıları nelerdir?

 1. Göçebelerin yerleşik yaşama uyum sağlamaları,
 2. Anadolu’nun yerli halkı karşısında göçmen Türklerin haklarının korunması,
 3. Asya’dan gelen sanatkâr ve tüccar Türklerin yerlisanatkâr ve tüccarla yarışabilecek seviyeye gelmeleri,
 4. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için fütüvvet düşüncesinin yayılması.

İLAVE BİLGİ

 1. “Ahi” sözcüğü, Arapçada “kardeşim” Türkçede ise cömert, eli açık (akı) anlamına gelir.
 2. Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuştur.
 3. Esnaf ve zanaatkâr kuruluşlarının eleman yetiştirme, işleyiş ve kontrollerini düzenleyen bir örgüttü.
 4. Ahi Teşkilatı üyelerini aynı zamanda ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan özelliklerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.
 5. Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverli ğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir esnaf yapılanmasıdır.
 6. Ahilik Teşkilatı, Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
 7. Ahi olmak ve peştemal kuşanmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur.
 8. Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma ve yardımlaşma sayesinde Ahilik önemli bir güç haline gelmiş,hız kazanmış, asayişin bozulduğu zamanlarda (örneğin Moğol İstilası) kendi otoritesini yürütmüştür. ( 1 ) ( 1 )

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir