Kureyş Suresinde Nelerden Söz Edilmektedir?

Kureyş Suresinde Nelerden Söz Edilmektedir?

Kureyş Suresinde Nelerden Söz Edilmektedir? 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorunun cevabını okuyabilirsiniz.

Kureyş Suresinde Nelerden Söz Edilmektedir?

“Kureyş Suresinde Nelerden Söz Edilmektedir?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

    1. Kureş kabilesine verilen ticari imtiyazlardan, bazı ayrıcalıklardan ve nimetlerden, emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah’a kulluk etmenin öneminden bahsedilmektedir.

 

Kureyş Suresi Anlamı

Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabb’ine kulluk etsinler. ( 1 )

Kureyş Suresinin Okunuşu

Liîlâfi Kurayşin îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû Rabbe hâzel beytillezî et’amehüm min cûin ve âmenehüm min
havf.

Kureyş Suresi Hakkında Bilgi

  1. Kur’andaki 106. sure
  2. İniş suresine göre 29.suredir.
  3. Sûre adını 1. âyette geçen “Kureyş” kelimesinden alır.
  4. Kur’anın 30.cüzünde yer alır. ( 2 )

Kureyş Kabilesi

Kureyş Kabilesi özellikle filleriyle Kabe’yi yıkmaya gelen ordunun Ebabil kuşları tarafından bozguna uğratılması mucizesi sonucu diğer kabileler arasında büyük saygınlık kazandı. Bu saygınlık sonucu rahatça ticaret yaptılar. Emniyet içinde oldular.

Kureyş kabilesi, Muhammed’in on bir göbekten atası Fihr bin Malik’in erkek çocuklarının soyundan gelen asil bir kabiledir. Bazı tarihçilere göre Kureyş kabilesi, Nuh peygamberin torunu İbrahim peygamberin oğlu İsmail’in oğlu Adnan’ın soyundan gelir. ( 3 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir