Yaşadığınız Çevrede Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılmaktadır?

İrade ne demektir? Neleri seçme ve seçmeme hakkına sahipsiniz?
Yaşadığınız Çevrede Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılmaktadır?

Yaşadığınız Çevrede Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılmaktadır? 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabın ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Yaşadığınız Çevrede Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılmaktadır?

“Yaşadığınız Çevrede Hangi Ekonomik Faaliyetler Yapılmaktadır?” Düşüncelerinizi söyleyiniz, sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Tarım
 2. Hayvancılık
 3. Sanayi (Fabrika vb.)
 4. Turizm
 5. Maden
 6. Su ürünleri
 7. Kimya
 8. Ticaret
 9. Ormancılık

Yaşadığınız Çevrede Hangi Sanayi Faaliyetleri Yer Almaktadır? Bunun Nedenini Nasıl Açıklarsınız?

Yaşadığınız yerde şu sanayi kollarından biri olabilir, uygun olanı yazınız,

 1. Kimya
 2. Gıda
 3. Tekstil ve Deri
 4. Maden
 5. Otomotiv
 6. Elektronik / Elektrik
 7. Makine ve metal
 8. Toprak ve çimento
 9. Orman ürünleri

Bunun Nedeni Şunlardan Biri Olabilir?

 1. Doğal kaynakların bulunması. Çimento fabrikası için toprak, enerji üretimi için kömür madeni veya su barajları, metal sanayi için demir madeninni bulunmsı gibi
 2. Bölgemizde diğer sanayi kuruluşlarının olması. Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları. Otomotiv, makine ve metal
 3. Şehrin coğrafi konumu, diğer büyük şehirlere yakın olması.
 4. Hayvancılık yapılması. Deri ürünlerinin olması, deri sanayisinin burada gelişmesini sağlamıştır.

Düşüncelerim

Ekonomik faaliyetler bulunan yerin konumu, doğal kaynakları vb. şartlara göre değişir.

Örneğin maden yatakları olan bir yerde madencilik sektörü gelişir.

Denize yakın bir yerde su ürünleri veya turistik bir yerde turizm alanında ekonomik faaliyetlerde bulunulur.

Mesleklerin seçimi ve tercihi de o bölgenin ekonomik faaliyetleri ile şekillenir. Genel meslekler her ilde bulunurken bazı özellikli meslekler (kereste satıcılığı, madenci, turist rehberi vb.) o bölgedeki genel büyük ekonomik faaliyet ile ortaya çıkar.

EK BİLGİ

Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur.

Bu sistem o bölgedeki işgücünü, sermayeyi, doğal kaynakları; üretim, ticaret ile dağıtımda rol alan ekonomik kuruluşları ve o bölgedeki mal ile hizmetlerin tüketimini içerir.

Bir ekonomi teknolojik evrim, tarih ve sosyal organizasyon ile coğrafya, doğal kaynaklar, gelir ve ekoloji gibi ana faktörlerin birleşmesiyle oluşur. ( 1 , 2, 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir