Doğal Çevrenin Korunmasında Kişilere Ve Devlete Düşen Sorumluluklar Nelerdir? Örnek Veriniz.

Doğal Çevrenin Korunmasında Kişilere Ve Devlete Düşen Sorumluluklar Nelerdir? Örnek Veriniz.

Doğal Çevrenin Korunmasında Kişilere Ve Devlete Düşen Sorumluluklar Nelerdir? Örnek Veriniz. 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7.ünite Ülkeler Arası Köprüler, Bir Mektubun Anlattıkları ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Doğal Çevrenin Korunmasında Kişilere Ve Devlete Düşen Sorumluluklar Nelerdir? Örnek Veriniz.

Doğal Çevrenin Korunmasında Kişilere Ve Devlete Düşen Sorumluluklar Nelerdir? Örnek Veriniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Kişilere Düşen Sorumluluklar

 1. Yaşadığım yeri temiz tutmak, kirletmemek
 2. Doğal varlıklara zarar vermemek
 3. Doğal kaynakları bilinçli kullanmak
 4. Çevreye zarar verenleri uyarmak, yetkililere haber vermek
 5. Çöpleri yere atmamak
 6. Denizi kirletmemek
 7. Ormanlarda ateş yakmamak

Örnek; Sınıfımızda çöpleri çöp kutusuna atmak, çevremizdeki ağaçları korumak, kırmamak,

Devlete Düşen Sorumluluklar

 1. Gerekli yasaları çıkarmak
 2. Çevre gönüllülerini desteklemek
 3. Çevre bilinci için eğitimler vermek
 4. Çevrenin korunmasına yönelik reklam, konferans, kitap basımları yapmak
 5. Uluslararası kuruluşlarla çalışmak
 6. Ülkelerle işbirliği yapmak
 7. Fabrika ve sanayi kuruluşlarını denetlemek
 8. Çevreye zarar verenleri cezalandırmak
 9. Doğal kaynakları ve güzellikleri korumak
 10. Kaçak yapılaşmayı önlemek
 11. Çevrenin temizlenmesi için görevlendirmeler yapmak.
 12. Yeşil alanları artırmak
 13. Orman alanları oluşturmak

Örnek; Okullarda çevre bilinci için konferanslar vermek, yasalar çıkarmak, TEMA’ya destek vermek,

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsanların Doğal Çevreye Olumsuz Etkileri Şunlardır;

 1. Fabrika ve egsoz gazları ile havayı kirletir
 2. Atıklarla denizleri ve içme su kaynaklarını kirletir
 3. Tarım, fabrika yapımı, ev yapmak için bitki ve hayvanlarım yaşam alanlarını yok eder.
 4. Doğal kaynakları bilinçsizce kullanır ve tüketir. Petrol, kömür vb.
 5. Avlanmak ve kullanmak için havyan ve bitkilerin soylarını tüketir
 6. Çöp atarak doğayı kirletir
 7. Yakarak, keserek, tarım ve sanayi arazileri açarak ormanları yok eder.
 8. Kullandığı araçlarla gürültü kirliliği oluşturur
 9. Bitki ve hayvanların genleri ile oynayarak doğadaki dengeyi bozar. ( 1 , 2 , 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir