Dört büyük melek hangileridir? Bunların adını ve görevlerini genel ağ, ilmihâl kitapları vb. kaynaklardan araştırınız.

Dört büyük melek hangileridir? Bunların adını ve görevlerini genel ağ, ilmihâl kitapları vb. kaynaklardan araştırınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Dört büyük melek vardır.  Bu meleklerin adı ve görevleri şunlardır;

Dört büyük melek hangileridir? Bunların adını ve görevlerini genel ağ, ilmihâl kitapları vb. kaynaklardan araştırınız.

 • Cebrail: Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlidir. (bk. Nahl suresi, 102. ayet.)
 • Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir. (bk. Secde suresi, 11. ayet.)
 • Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir. (bk. İbn Ebu Şeybe, Musannef, Zühd, 47.)
 • İsrafil: Sûra üflemekle görevlidir. (bk. Müslim, Salâtu’l Müsafirin, 200.)

İLAVE BİLGİ

Meleklerin özelliklerini nelerdir?

 1. Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur
 2. Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.
 3. Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler.
 4. Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.
 5. İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.
 6. Melekler nurdan yaratılmışlardır.
 7. Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar. Ancak Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde görünebilirler.

Melek Nedir?Allah’ın emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhanî varlıklara verilen ad.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.